Nasprotniki brexita še vedno niso vrgli puške v koruzo

  • Napisal  Bogdan Sajovic
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Simbolična fotografija- Brexit Simbolična fotografija- Brexit pixabay.com

V Veliki Britaniji se pripravljajo na sprejem vladne listine, s katero bodo uzakonili referendumsko voljo volivcev, da se Velika Britanija umakne iz Evropske unije.

Nasprotniki brexita sicer ne popuščajo in skušajo na vsak način izhod iz EU narediti vsaj čimbolj »mehkega«, celo do te faze, da bi Velika Britanija formalno sicer izstopila, v praksi pa se ne bi nič spremenilo. S tem namenom je bilo po referendumu izvedenih že večje število pobud in akcij v smeri mehkega izstopa, ki pa očitno niso imele veliko haska, vsaj ne takšnega, kot si želijo zagovorniki ostanka v Uniji, saj britanska vlada obljublja, da ne bo »mehkega« brexita, ampak pomeni izstop tudi dejansko izstop.

Vprašanje pravne suverenosti

Nasprotniki izstopa pa očitno še vedno niso vrgli puške v koruzo in so sprožili novo akcijo. V zadnjih dnevih iščejo vidne politike, industrialce, poslovneže in nasploh javne osebnosti, ki bi s svojimi podpisi podprli pismo, s katerim skušajo vlivati na vlado, da bi kljub izstopu obdržala zvezanost Velike Britanije k Temeljni listini človekovih pravic, ki velja za vse članice Unije. Avtorji pisma so mnenja, da bi bil odstop od Listine za Veliko Britanijo korak nazaj na področju človekovih pravic, za nameček pa bi po njihovem mnenju takšen odstop imel tudi negativne posledice za britansko gospodarstvo.   

Veliko vprašanje je seveda, če bo ta njihova zadnja akcija kaj uspešnejša od dosedanjih. Ravno zavezanost Evropski listini o človekovih pravicah listina je bila ena ključnih točk zagovornikov izstopa, češ, da ta listina podreja britanski pravni sistem pravnemu sistemu Unije in britanska sodišča sodbam sodišča EU za človekove pravice. Iz česar po mnenju zagovornikov brexita sledi, da je Velika Britanija izgubila oziroma predala svojo suverenost evropskemu birokratskemu aparatu v Bruslju. Zagovorniki izstopa razveljavitev britanske zavezanosti Listini enačijo z »narodno osvoboditvijo« in pravijo, da v nasprotnem primeru ves izstop sploh ne bi imel smisla. Kar pa je seveda tudi namen zagovornikov ostanka, saj z njihove strani v zadnjih dveh letih ni manjkalo niti pobud po »drugem« referendumu, s katerim naj bi razveljavili prvega in tako »škartirali« izstop.

Uničeno ribištvo

Zagovorniki brexita tudi ne sedijo križem rok in zasipajo vlado z predlogi na različnih področjih, na katerih mora po njihovem Velika Britanija obnoviti suverenost. Eno takšnih, izredno odmevnih, področij, je ribiška industrija, za katero zagovorniki izstopa menijo, da jo je doletela skoraj nepopravljiva škoda zaradi sporazuma o skupni ribiški politiki Unije. Ribiči iz ostalih držav članic Unije naj bi tako v zadnjih desetletjih popolnoma opustošili britanska ribolovna področja in praktično uničili britanske ribiče ter ribiško industrijo, za nameček pa od tega tudi v finančnem smislu Velika Britanija ni imela nobene ali skoraj nobene koristi. Zahtevajo torej »absolutno obnovo suverenosti« na ribolovnem področju in pričakujejo do vlade tudi vso potrebno finančno in ostalo pomoč, da se obnovi ribiška industrija.

Optimizem zagovornikov izstopa

Zagovorniki brexita tudi ne držijo rok s kontra propagando. Zagovorniki ostanka so trdili, da bo izstop prinesel velike izgube na gospodarskem področju. Blog »Brexit Central« je nedavno objavil prispevek, v katerem trdi, da je na gospodarskem področju Velika Britanija po referendumu le profitirala. Po pisanju bloga naj bi lansko leto tako izvoz storitev zrasel za deset odstotkov, izvoz dobrin pa za več kot dvanajst- skupno naj bi izvoz narasel za dobrih enajst odstotkov na dobrih 62 milijard funtov. Poleg tega pa je po pisanju bloga lanskoletni zunanjetrgovinski deficit zmanjšal v primerjavi z letom poprej za skoraj trinajst milijard funtov ali skoraj eno tretjino. Blog tudi pravi, da je Velika Britanija dosegla že devet mesecev zapored obdobje gospodarske rasti, kar se ni zgodilo že od leta 1968 naprej. Vse te številke so seveda vzpodbudne, seveda pa jih je treba jemati z določeno rezervo. Velika Britanija je sicer res v fazi odhoda, ampak kljub temu je še vedno članica Unije.  

Bogdan Sajovic

nazaj na vrh