Za sodelovanje kmetijskih lokalnih akcijskih skupin 1,1 milijona evrov

  • Napisal  Demokracija
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Simbolična fotografija Simbolična fotografija Frank Vincentz/Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

Ministrstvo za kmetijstvo je v današnjem uradnem listu objavilo četrti javni razpis za pripravo in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin iz programa razvoja podeželja 2014-2020. Na voljo je 1,1 milijona evrov nepovratnih sredstev, upravičenci pa se bodo na razpis lahko prijavili do 19. oktobra.

Predvidoma zadnji javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja. Operacije sodelovanja so lahko med lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji ali med lokalnimi akcijskimi skupinami in skupino javno-zasebnih partnerjev iz drugih držav članic EU ali tretjih držav.

V okviru podukrepa se izvajajo projekti, ki imajo jasno opredeljen rezultat in koristi za območje. Projekti se morajo osredotočati na krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem.

Do sredstev so upravičeni tudi projekti, ki se navezujejo na razvoj in trženje storitev in proizvodov, promocijo novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacijo skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter skupne okoljske operacije.

Stopnja javne podpore je 85 odstotkov upravičenih stroškov.

nazaj na vrh