Za arbitražo porabili skoraj sedem milijonov evrov

Simbolična fotografija Simbolična fotografija Europa credito urgente/Wikimedia Commons; CC-BY-4.0

Ministrstvo za zunanje zadeve je odgovorilo na poslansko vprašanje poslanca Andreja Širclja glede stroškov, katere je Slovenija imela zaradi arbitražnega postopka pri reševanju mejnega vprašanja s Hrvaško.

Skupaj je tako Slovenija v letih 2010-2017 porabila 6.876.198,94 evrov. Največ denarja je bilo porabljenega za tuje pravne svetovalce in sicer 3.189.510,16 €, medtem ko so slovenski pravniki stali »le« 449.652,10 evrov.

Tudi delo arbitražnega sodišča ni bilo zastonj, saj je Slovenija sodišču nakazala 1.640.984,17 €. Med drugimi stroški oz. prejemniki denarja v sklopu arbitražnega postopka so še: Hidrographic Office (163.124,29 €), skupina geografov (19.756,40 €), izdaja tematskih zemljevidov (10.594,88 €), svetovalci zgodovinarji (33.157,27 €), Geodetski inštitut Slovenije (569.157,00 €), ZRC Inštitut Antona Melika (81.960 €),Inštitut za narodnostna vprašanja (60.000,00 €), tiskanje memorandua (9.084,84 €) in protimemorandua (66.611,64 €), Univerza Durham (89.773,00 €),urejanje arhivskega gradiva Geodetskega zavoda (4.047,48 €), potni stroški za člane projektne skupine (70.179,38 €), avtorski honorarji za prevajalce (139.034,80 €), komunikacijska podpora (111.789,00 €), ter materialni stroški (19.098,23 €).

Poleg tega je slovensko veleposlaništvo v Haagu za pokritje stroškov v zvezi z arbitražo plačalo dodatnih 107.545,80 €.

nazaj na vrh