Sestradane in žejne ovce prezimujejo na prostem v JZ Krajinskem parku Kolpa

Pretresljiva  slika sestradanih in žejnih ovc, ki  nepremično  strmijo v človeka prišleca in pričakujejo pomoč. Pretresljiva slika sestradanih in žejnih ovc, ki nepremično strmijo v človeka prišleca in pričakujejo pomoč.

Sestradane in žejne ovce prezimujejo na prostem v JZ Krajinskem parku Kolpa, kar je zmotilo našega bralca, ki nam je poslal tri slike.

Poslal nam je tri slike, ki so bile posnete  9. marca letos in prikazujejo sestradane in žejne ovc, ki  nepremično  strmijo v človeka prišleca in pričakujejo pomoč.

Slika 1. Uvodna! Pretresljiva  slika sestradanih in žejnih ovc, ki  nepremično  strmijo v človeka prišleca in pričakujejo pomoč. V normalnih razmerah bi   se motale okrog krmišč, napajalnika, ležale v zavetju, predvsem  pa se ne bi približale človeku. 

 

Slika 2. Ob prevrnjeni  prazni  prehranjevalni  kletki  očitno že dlje časa leži  truplo poginule  ovce.

Slika 3. Na sredini  prehranjevalne kletke  šop sena nakazuje, do kod so segli  ovčji gobčki v  naprezanju za hrano.

In rezime : Rejec ovčjega tropa  ima registrirano ekološko kmetijo  in   je reden  prejemnik več  10.000 evrov  finančnih sredstev  letno iz evropskega proračunskega  fonda.

Prof. dr. Tone Vidrih   velik zagovornik in praktik  nadzorovane celoletne paše na prostem  v svojih razpravah nazorno opisuje način vzreje drobnice v zimskih razmerah in lahko mu verjamemo, da so ovce tudi na snegu lahko  zadovoljne in srečne, seveda če zadostimo njihovim osnovnim  življenjskim  potrebam  po hrani, vodi in minimalnem  zavetju pred ekstremnimi vremenskimi pojavi.

nazaj na vrh