Ob devetletnici Hude Jame čas za ureditev grobišča

Takšna je bila pogreba slovestnost 700 žrtev iz Hude jame na pokopališču Dobrava. Takšna je bila pogreba slovestnost 700 žrtev iz Hude jame na pokopališču Dobrava. Matic Štojs Lomovšek

Ob devetletnici odkritja množičnega grobišča v opuščenem rudniku v Hudi Jami je komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč sprejela izhodišča za ureditev groba na Dobravi in rova sv. Barbare kot trajnega kraja spomina. "Grobišče naj postane del ekomuzeja Občine Laško, nekdanja kostnica pa naj postane soba spomina," je dejal Jože Dežman.

"Vsako leto smo ob različnih spominskih prireditvah skušali ovrednotiti trenutno stanje. Spraševali smo se, kdaj bodo vendar vse žrtve izkopane, kdaj bodo dostojno pokopane. Danes se sprašujemo, kako urediti njihov grob na pokopališču Dobrava, kako urediti rov svete Barbare, da bo dostopen javnosti kot trajen kraj spomina," je povedal predsednik komisije Dežman.

Za devetletnico je komisija po njegovih besedah sprejela izhodišča za ureditev omenjene tematike. Tako predlagajo, da se grobišče v rovu svete Barbare vključi v projekt ekomuzeja Občine Laško. To je za STA potrdil tudi vodja oddelka za gospodarske dejavnosti na občini Andrej Flis. Kot je dejal, na občini trenutno poteka idejna zasnova dediščinskega centra, ki jo pripravlja zunanji strokovnjak oz. etnolog in zgodovinar Jože Hudales.

"Zaključek idejne zasnove, ki jo financira občina Laško, je predviden v začetku maja. Kasneje pa se bomo prijavili na razpise, ki bodo namenjeni za sofinanciranje ureditev takšnih muzejev. Vrednost projekta še ni znana," je pojasnil Flis.

Poleg te ureditve komisija po Dežmanovih navedbah predlaga, da se na mesto dosedanje rudniške zgradbe na desni strani kapelice zgradi recepcijski objekt, prostor od kapelice do vhoda v rov pa naj ostane nedotaknjen oz. brez gradbenih posegov. Vhodni rov, odcep levo in bivša kostnica pa naj bodo namenjeni predstavitvi zločina s fotografijami, je dejal Dežman in dodal, da si želijo v bivši kostnici videti sobo spomina na žrtve.

V rovu rudnika v Hudi Jami pri Laškem so marca leta 2009 našli prikrito množično grobišče žrtev povojnih pobojev, okoli 800 so jih odkopali in shranili v plastične zabojčke v kostnici. Nato se je zadeva za nekaj let ustavila, po sprejemu zakona o prikritih grobiščih in dostojnem pokopu žrtev leta 2015 pa so se stvari premaknile naprej.

Posmrtne ostanke iz začasne kostnice v Hudi Jami so namreč oktobra lani dokončno prenesli in pokopali na pokopališču v spominskem parku Dobrava v Mariboru. Skladno s pravili forenzične stroke so shranili vzorce za morebitno naknadno DNK analizo. V rovu rudnika so pri prvem izkopu našli 769 žrtev, v letu 2016 pa 647 oziroma skupaj 1416 žrtev.

nazaj na vrh