Ministrica za notranje zadeve odgovarja poslanki SDS glede ilegalnih prehodov slovensko-hrvaške meje

foto: Matic Štojs Lomovšek foto: Matic Štojs Lomovšek

Poslanka SDS Suzana Lep Šimenko je na ministrico za notranje zadeve Vesno Györkös Žnidar naslovila poslansko vprašanje, v katerem je zapisano, da se število ilegalnih prehodov meje s Slovenijo povečuje. Vse to je razvidno tudi iz spletne strani Policije, kjer so objavljeni statistični podatki o nedovoljenih migracijah na območju Republike Slovenije. Zato poslanka sprašuje ministrico, katere dodatne ukrepe bo uvedla za zaščito varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije na meji z Republiko Hrvaško, koliko ilegalnih prehodov meje so od 1. januarja 2017 do 20. februarja 2018 obravnavali slovenski policisti na območju PP Podlehnik, PP Gorišnica in PP Ormož ter koliko ilegalnih migrantov po državljanstvu se nahaja na omenjenem območju.

 

Ministrica ji je nedavno odgovorila precej na splošno, češ da je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, ena izmed primarnih nalog policije. »Policija je v načrtu ukrepov ob povečanem migracijskem pritisku predvidela organizacijo dela, ukrepanje policije, predvidela ukrepe za vzpostavitev javnega reda in miru, če bo ta kršen, ter učinkovito obravnavo prekrškov in kaznivih dejanj. Skladno s sprejetim sklepi Vlade Republike Slovenije in Izvedbenimi načrti postavitve začasnih tehničnih ovir so se za zajezitev nezakonitih migracij in njihovo usmerjanje postavile začasne tehnične ovire in druga tehnična oprema za varovanje (video nadzorne kamere). Učinkovito varovanje zunanje schengenske meje, skladno z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo, ostaja temeljni cilj ne samo Policije, ampak tudi Vlade Republike Slovenije.«

Na podlagi izkušenj so bili sprejeti oziroma izvedeni sledeči ukrepi, ki jih je naštela ministrica :

- sprejet Načrt stopenjskega intenziviranja poostrenega nadzora zunanje schengenske meje,

- sprejeti Izvedbeni načrti postavitve začasnih tehničnih ovir, vključno s postavitvijo vrat na mejnih prehodih, mostovih in prehodnih mestih,

- sprejeta sprememba Zakona o tujcih,

- okrepljeno sodelovanje Policije s Slovensko vojsko pri nadzoru državne meje (skupne mešane policijsko vojaške patrulje),

- nezakonite migracije se redno spremljajo z izmenjavo informacij in statističnih podatkov med Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in Slovenijo,

- situacija se redno spremlja preko sodelovanja v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Agencija Frontex),

- situacijo v Srbiji in v BiH se spremlja na osnovi poročil tamkajšnjih slovenskih policijskih atašejev,

- spremljajo se javno odprti viri, predvsem objave v medijih preko sistemov notifikacije, registracije in ustaljenih mehanizmov rednega posredovanja relevantnih informacij,

- informacije se pridobivajo neposredno od slovenskih policistov, ki so v okviru bilateralnega sporazuma med Slovenijo in Srbijo ter Makedonijo napoteni na pomoč pri nadzoru državne meje in napotenimi v okviru Agencije Frontex,

- sistematično se pridobivajo nove informacije, s katerimi se dopolnjuje profile tveganja,

- operativno – taktične ukrepe se prilagaja aktualni situaciji in ugotovitvam analiz tveganja,

- pripravljeni so načrti vzpostavitve in postopki z nezakonitimi migranti v t. i. sprejemno registracijskih centrih na identificiranih lokacijah.

V letu 2017 je naloge vzpostavitve sprejemno registracijskih centrov prevzel Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo tujcev.

Na vprašanje, koliko ilegalnih prehodov meje so od 1. januarja 2017 do 20. februarja 2018 obravnavali slovenski policisti na območju PP Podlehnik, PP Gorišnica in PP Ormož, pa je ministrica odgovorila, da je policija v obdobju od 1. januarja 2017 na območju PP Podlehnik zaznala 18 nedovoljenih prehodov državne meje (Turčija 4, Irak 4, Libija 3, Sirija 2, Iran 2, Afganistan 1, Bangladeš 1, Alžirija 1). V enakem časovnem obdobju je PP Gorišnica obravnavala 72 nedovoljenih prehodov (Sirija 15, Hrvaška 10, BiH 7, Kosovo 7, Nepal 5, Srbija 4, Pakistan 4, Avstrija 4, Afganistan 4, Irak 4, Albanija 3, Nemčija 2, Poljska 1, Romunija 1, Iran 1), PP Ormož pa 85 nedovoljenih prehodov (Afganistan 27, Poljska 22, Iran 19, Turčija 12, Hrvaška 3, Makedonija 1, Sirija 1).

Kako natančna je bila ministrica pri odgovoru, pa naj presodi vsak sam. Zagotovo pa lahko pogrešamo odgovor, katere dodatne ukrepe namerava ministrstvo za notranje zadeve še uvesti, namesto da našteva že sprejete…

nazaj na vrh