Jelka Godec: Starši otrok s posebnimi potrebami se soočajo z neživljenjsko zakonodajo glede hospitalizacije

  • Napisal  Demokracija
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Jelka Godec (foto: SDS) Jelka Godec (foto: SDS)

Poslanka SDS Jelka Godec je na ministra za zdravje Sama Fakina ter na ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z zakonodajo na področju hospitalizacije otrok s posebnimi potrebami.

 

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovana ministra!

Starši otrok s posebnimi potrebami se soočajo z veliko težavami, saj celovite ureditve tega področja v naši državi še vedno ni. Pri tem želim izpostaviti zgolj nekaj neživljenjskih situacij, s katerimi se soočajo starši otrok z downovim sindromom, ki so sprejeti v bolnišnico.

Dejstvo je, da večina teh otrok potrebuje nenehno spremstvo odrasle osebe, naj bo to v šoli ali doma, kljub temu pa veljavna zakonodaja na področju zdravstva vse otroke in starše obravnava enako in ne predvideva izjem. Starši lahko svoje otroke, v času, ko so v bolnišnici, spremljajo le, če so otroci stari do pet let.

Poleg tega pa veljavna zakonodaja za čas sobivanja z otrokom v bolnišnici staršu, ki je zaposlen, ne prizna pravice do nadomestila plače oziroma do začasne zadržanosti z dela. Tudi tukaj veljavna zakonodaja vse starše obravnava enako in ne predvideva izjem za tiste, ki imajo otroke s posebnimi potrebami.

Nega in skrb za bolnega otroka sta za vsakega starša težka, če gre za otroka z downovim sindromom, še toliko bolj. V primeru hospitalizacije takšnega otroka zato starši opozarjajo na neživljenjsko zakonodajo, ko so primorani vzeti dopust, saj otroka samega ne morejo pustiti v bolnišnici, poleg tega pa je omejitev spremstva otrok do treh let za otroke z downovim sindromom sporna še veliko bolj kot za otroke, ki posebnih potreb nimajo.

Ob vsem navedenem me zanima:

1. Kako komentirate neživljenjsko zakonodajo na področju hospitalizacije otrok, še posebej z vidika staršev otrok s posebnimi potrebami?

2. Ali lahko staršem obljubite, da se boste kar najhitreje lotili spremembe zakonodaje? Kdaj lahko pričakujemo rešitve?

V preteklem mandatu je državni zbor sprejel zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

3. Kakšni so učinki sprejetega zakona?

Nesprejetje novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je zagotovo eden največjih neuspehov prejšnje vlade. In ker se problematika spremstva otrok s posebnimi potrebami v času hospitalizacije ureja ravno v omenjenem zakonu, je nujnost sprejetja še toliko večja.

4. Kdaj lahko na klopeh državnega zbora pričakujemo novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju?

Jelka Godec Poslanska skupina Poslanska vprašanja

nazaj na vrh