Dr. Vinko Gorenak: Je vlada seznanjena z različnim obravnavanjem upokojevanja policistov?

  • Napisal  SDS, K. K.
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Simbolična fotografija Simbolična fotografija Matic Štojs Lomovšek/Demokracija

Poslanec SDS dr. Vinko Gorenak je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z izračunavanjem pokojninske osnove.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) je bil v Državnem zboru sprejet 10. 12. 1999, uveljavljen pa je bil 01. 01. 2000. Za določene poklice, kot je poklic policista (do takrat pooblaščena uradna oseba Ministrstva za notranje zadeve), je do (vključno 31. 12. 2000) veljala tako imenovana benificirana delovna doba (12 mesecev dela za 16 mesecev zavarovanja), od takrat (01. 01. 2001) dalje pa je bil uveljavljen sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zakon je vseboval tudi prehodno določbo, po kateri se je za osebe, ki so imele na dan 31. 12. 2000 25 let delovne dobe še naprej uporabljal star sistem benificirane delovne dobe, za ostale pa se je uveljavil sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Mnogi policisti so takrat pohiteli in dokupili delovno dobo po takrat veljavnih predpisih. Večina med njimi pa je vlogo za dokup podala v decembru 2000, njihove vloge pa so bile rešene v prvih mesecih leta 2001. Iz razgovorov s policisti v moji poslanski pisarni ugotavljam, da so ti policisti, ki so dokupili delovno dobo obravnavani različno. Dokup delovne dobe se enim šteje v to, da so imeli na dan 31. 12. 2000 izpolnjen pogoj 25 let delovne dobe in s tem, pogoje za nadaljevanje njihovega statusa po starem zakonu (benificirana delovna doba), drugim pa ne.

 

Kot primer naj konkretno navedem naslednji primer in sprašujem naslednje:

Oseba – moški rojen 16. 02. 1963, gre za policista, ki je službo nastopil 01. 07. 1982, ker decembra 2000 ni izpolnjeval pogoja 25 let delovne dobe, je 27. 12. 2000 podal vlogo za dokup delovne dobe, ki mu je bila odobrena marca 2001. Ali je ta policist torej izpolnjeval pogoje pod katerimi bi se mu štelo, da je 31. 12. 2000 imel 25 let delovne dobe in s tem pogoje za nadaljevanja statusa benificirane delovne dobe, ali ne? Konkretni osebi je policija tudi po 01. 01. 2001 plačevala vse prispevke, kot da gre za benificirano delovno dobo, oseba bi se morala tako upokojiti 01. 07. 2012, vendar ji je ZPIZ upokojitev priznal šele 01. 05. 2016.
V praksi ugotavljam, da je ZPIZ te primere obravnaval različno, nekateri so bili deležni nadaljevanja benificirane delovne dobe, drugi pa ne.

 

V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

Ali je Vlada Republike seznanjena z zgoraj navedenimi ugotovitvami, neskladnostmi in neenakostjo obravnavanja teh posameznikov?
V kolikor je odgovor pritrdilen, prosim za odgovor, kaj bo Vlada Republike Slovenije storila za neskladnostmi in neenakostjo obravnavanja teh posameznikov in kdaj?
V kolikor Vlada Republike Slovenije, ni seznanjena s tem, prosim, da stanje na tem področju preverite in eventualno ugotovljena neskladja ter neenakost obravnavanja teh posameznikov, uskladite?

nazaj na vrh