Petra Janša

Petra Janša

URL spletne strani:

Zadeva Novič: Sklep višjega sodišča v Ljubljani odraža vso perverznost iztirjenega sistema

Sklep višjega sodišča v Ljubljani odraža vso perverznost iztirjenega sistema, v katerem se človekove pravice razlagajo v nasprotju z njihovim namenom, neodvisnost sodstva in konkretnega sodnika pa je v celoti poteptana. Neodvisnost sodnika je predstavljena kot popolna neodvisnost pravosodja od družbe in od družbene realnosti, sodnik pa je v resnici v celoti podrejen samovolji svojih nadrejenih.