Vane Gošnik kandidira za člana sveta RTV

Vana Gošnik Vana Gošnik

Izvedeli smo, da za člana sveta RTV kandidira tudi Vane Gošnik.

 

nazaj na vrh