Francetov in Prešernov po 300, Franceta Prešerna pa nobenega

  • Napisal  STA, G. B.
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Največji slovenski poet trenutno nima soimenjaka po imenu in priimku. Največji slovenski poet trenutno nima soimenjaka po imenu in priimku. Wikipedia

V Sloveniji je v letu 2017 živelo 323 oseb z imenom France in 339 oseb s priimkom Prešeren. Ni bilo pa nobene z imenom in priimkom France Prešeren, kažejo podatki državnega statističnega urada.

 

V nasprotju z imenom Franc, ki je najpogostejše moško ime v Sloveniji (v začetku leta 2017 jih je bilo 24.330 ali 2,37 odstotka vseh moških), je Francetov manj. Bilo jih je 323 ali 0,03 odstotka vseh moških, to ime je bilo po pogostnosti uvrščeno na 345. mesto. Po letu 2000 je bilo rojenih 15 Francetov.

V Sloveniji se 8. februar, na katerega je umrl slovenski pesnik France Prešeren, kot praznik slovenske kulture praznuje od leta 1945, državni praznik je od leta 1946, tudi dela prost dan pa od leta 1991. Po Francetu Prešernu je imenovanih 15 ulic, 16 cest, pet trgov in eno nabrežje.

nazaj na vrh