Na odboru za kmetijstvo danes tudi o koncesijskih dajatvah lovskih družin

  • Napisal  vir: sds.si
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Jelen. Koncesijska dajatev naj bo za občine. Jelen. Koncesijska dajatev naj bo za občine. Vir: Twitter

V poslanski skupini SDS menimo, da je primerno, da se celotna koncesijska dajatev, ki jo plačujejo posamezne lovske družine, nameni občinam.

Člani in članice Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo na današnji seji med drugim obravnavali tudi predlog novele zakona o divjadi in lovstvu, ki smo jo pripravili v poslanski skupini SDS.

V trenutno veljavnem zakonu o divjadi in lovstvu je v 29. členu določeno, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek občine. Z novelo zakona pa v SDS predlagamo, da se koncesijska dajatev v celoti nameni občinam oz. je 100 % prihodek občine.

Višina koncesijske dajatve za posamezno lovsko družino je določena za koncesijsko obdobje. Lovske družine jo plačujejo vsako leto. Osnova za izračun koncesijske dajatve je petletno povprečje letnih prihodkov od dejavnosti gospodarjenja z loviščem za zadnjih pet let. Letne prihodke so lovske družine dolžne posredovati AJPES-u, s čimer je postopek izračunavanja poenostavljen, razmerje med posameznimi lovskimi družinami pa je pravičnejše, saj koncesijska dajatev zajema prihodek od divjačine in prodanih trofej v okviru lovnega turizma. Koncesijska dajatev za posamezno lovišče pri tem znaša najmanj 10% od petletnega povprečja letnih prihodkov, ki ga za posamezno lovišče za celotno koncesijsko obdobje izračuna zavod.

Ob tem je treba poudariti, da v skladu z zakonom o varstvu okolja del koncesijske dajatve, kadar koncesijo podeljuje država, pripada tudi občinam, kjer se koncesija izvaja. Kot rečeno, je trenutno v zakonu določeno, da je 50 % koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 50% pa prihodek občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v tej občini. Sredstva, ki jih iz naslova koncesijske dajatve pridobi občina, se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Ker so občine tiste, ki so z dobljenimi prejemki zavezane k izvajanju ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, v poslanski skupini SDS menimo, da je primerno, da se celotna koncesijska dajatev, ki jo plačujejo posamezne lovske družine, nameni občinam. Prav zato s spremembo zakona o divjadi in lovstvu tudi predlagamo, da koncesijska dajatev v višini 100 % postane prihodek občine.

nazaj na vrh