Javno pismo odvetniku Danilu Grilju iz Ljubljane

  • Napisal  Radovan Marvin, Dol pri Ljubljani
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Javno pismo odvetniku Danilu Grilju iz Ljubljane

Za vsako demokratično razvito državo v današnjem svetu velja pravilo: »Če je njen pravosodni sistem razvit v smeri pravičnosti, v iskanju ene in edino veljavne resnice, podprte in dokazane z neovrgljivimi argumenti in dokazi, potem so vsi ostali delujoči sistemi v družbi v normalnem sožitju in delujejo razvojno v dobrobit države«.

 

Osnovna celica - državljani so s takšnim pravosodnim sistemom v državi zaščiteni in živijo v medsebojnem sožitju in trajnem miru. Žal za mlado »demokratično« državo Slovenijo to ne drži. Posledica neizvršene lustracije ob osamosvojitvi Slovenije, glavna in osnovna napaka Demosa, so številne sodne napake, sodne zmote, na katerih so oprte še preštevilne pravnomočne krivične sodbe, ki nas državljane razdvajajo in ločujejo na prvorazredne in drugorazredne. Z drugimi besedami, paradržava Slovenija, ki je v rokah boljševikov, obvladuje pravosodni sistem, ki v primežu podkupovanj, korupcije, laži, podtikanj, manipulacij, goljufij ..., skratka v primežu mafijskih poslov, med državljani neguje tiho državljansko vojno, ki se lahko sprevrže v kaj hujšega. Če sedaj primerjam, kje je trenutno s svojim demokratičnim razvojem država Slovenija, lahko rečem, da smo na stopnji, ko je na začetku prejšnjega stoletja določen del Amerike z enakimi prijemi obvladoval Alphonse Gabriel Capone, z vzdevkom Al Capone.

Ne mine teden, da ne bi prebral ali se pogovarjal z ljudmi o določeni sodnici, sodniku, ki je sodbo napisal-a na podlagi laži, podtikanj, manipulacij, telefonskih dogovarjanj itd. In tu sem sedaj v samem jedru pisma, ko želim bralce seznaniti še z eno platjo slovenskega pravosodnega sistema. V ta sistem so vpeti slovenski odvetniki, ki ob prevzemu licence za opravljanje odvetniškega poklica javno zaprisežejo: »Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije in odvetniški poklic opravljal vestno, pošteno in dostojanstveno«. Žal določeni odvetniki v Republiki Sloveniji zaradi pohlepa po denarju in moči, ki jim ga le-ta prinaša, zavestno kršijo odvetniško prisego, saj na sodiščih z vsemi močmi in vzvodi manipulirajo, zlorabljajo pravo, skratka iščejo pot, kako bi zmagala laž in ne resnica. Med takšne odvetnike spadate tudi vi odvetnik Danilo Grilj iz Ljubljane.

Na sodišču se srečujemo vse od leta 2010 dalje. Lahko rečem, da ste z vašim načinom vodenja in zastopanja nasprotne stranke v pravdi, opr. št. III P 385/2010, Okrajnega sodišča v Ljubljani (na prvi stopnji je sodila sodnica Vanja Tinta Tavčar, na drugi stopnji višji sodnik Danilo Ukmar), povzročili v naših neposrednih medsosedskih odnosih pravo vojno.
Od julija 2010 dalje sem spodaj podpisani s svojo družino s strani nasprotnikov (vaših strank – »Sedem goljufivih in lažnivih«) doživel in še vedno doživljam številne sovražne, skrajno sprevržene psihične in fizične napade: avgusta 2010 podrtje celotnega vrta od sadnega drevja do okrasnega drevja in grmovnic – ta dogodek je bil objavljen javno tudi na TV, silvestrovo 2010/2011 – namerno povzročanje psihičnega in fizičnega nasilja z uporabo in metanjem prepovedanih pirotehničnih sredstev v atrij naše hiše, dvakrat namerno poškodovanje avtomobila na našem parkirnem prostoru, namerno poškodovanje varnostnih kamer v času naše odsotnosti, namerno razbita okenska polica in del fasade, namerno metanje kamenja na streho naše hiše in s tem poškodovanje strešne kritine, namerno metanje surovih jajc, živalskih iztrebkov, blata, gnilih jabolk po fasadi hiše – vse to je še danes vidno; nadalje namerno kamenjanje moje žene, fizični napad na mojo ženo z lopato, obsceni komentarji, pljuvanje, polivanje živalske scanine po fasadi, pred vhod, po parkirnem prostoru, po osebnem avtomobilu. Pozno jeseni leta 2014 je bilo po moji in ženini javni izjavi glede sovražnega govora predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Branka Masleše zoper prvaka SDS Janeza Janšo, v Pismih bralcev sobotne priloge Dela objavljeno pismo z vsebino in poudarkom »Masleša je dober človek«, ki ga je napisal vodja »Sedmih lažnivih in goljufivih«, podpisala pa ga je ena od članov »Sedmih lažnivih in goljufivih«. Skoraj istočasno je bil v časopisu Delo objavljen članek izpod peresa Zorana Potića in Sonje Merljak, o domnevni krutosti v naši družini. Zanima me, ali je ideja glede javnih pisnih napadov na našo družino nastala v vaši odvetniški pisarni in z vašim privoljenjem, z namenom, da bi javno vplivali na odločitve naših pravdnih zadev na sodiščih? Leta 2017 je rubežnik Denis Paternoster iz Kamnika poskušal brez sodne odločbe dvakrat vdreti v našo stanovanjsko hišo. Ali je tudi ta ideja zrasla v vaši odvetniški pisarni in na vašem zelniku odvetnik Danilo Grilj?

Skratka, metode UDBE – lumpenproletariata - kako poniževati, ustrahovati in podrediti nasprotnika! Po vašem mnenju, odvetnik Danilo Grilj, bi morala naša družina že zdavnaj ponižno poklekniti in sprejeti krivične odločitve in nepravilno ter nepošteno vodenje tako sodišča kot vas v imenu svojih strank. Po vašem mnenju se ne bi smeli niti pritožiti, čeprav je to osnovna pravica vsakega državljana Republike Slovenije, določena z najvišjo listino Ustavo Republike Slovenije. To, odvetnik Danilo Grilj, bi pa že morali vedeti! Upam si javno zapisati, da ste nam vi, odvetnik Danilo Grilj, s svojim nepoštenim in neustreznim vodenjem in zastopanjem nasprotnih strank, v medsosedskih odnosih povzročili vojno in nam s tem odvzeli trajen mir.

Odvetnik Danilo Grilj iz Ljubljane in njemu podobni odvetniki v Sloveniji, spominjate me na »slavnega« ameriškega odvetnika Edwarda Josepha O'Hareja, z vzdevkom »Easy Eddie«.
Slavni nemški pesnik in pisatelj Bertold Brecht je nekje zapisal: »Vojna ne pride kot dež, temveč jo skuhajo tisti, ki jim prinese dobiček.« Modra misel, napisana vam po meri odvetnik Danilo Grilj in vam podobnim.

Naj počasi zaključim. Osma božja zapoved pravi: »Ne pričaj po krivem!« Ko bi slovenska sodišča spoštovala to zapoved in bi sodniki raziskovali in sledili resnici (lažnivce pa priprli, tako kot določa zakon!), bi v Sloveniji sigurno prestopili mejo iz pravnega nereda v pravni red, ki v vsaki demokratični družbi zagotavlja dolgoročen in trajen mir. Žal v Sloveniji preveč sodnikov in preveč odvetnikov v raznoraznih pravdah ščitijo laž (laž je nesmrtna duša komunizma), podpirajo korupcijo in posledično smo tu, kjer smo! Tako sodniki kot odvetniki so v pravosodju velikega pomena, zato bi morali prav odvetniki odigrati bistveno, bistveno večjo vlogo pri preporodu vrednost in očiščenju pravosodja v Republiki Sloveniji.

 

nazaj na vrh