Sodišče EU je razsodilo, da morajo države EU izplačevati denarno socialno pomoč v enakem znesku azilantom kot to velja za ostale državljane. Slovenija je tu šla še korak dlje, saj že zagotavlja enako visoko denarno socialno pomoč tudi za tujce s s stalnim prebivališčem v državi.