Škofja Loka: Kjer domujejo zgodbe

Škofja Loka Škofja Loka Vir: Wikipedija

V Rokodelskem centru domače in umetnostne obrti (DUO) v Škofji Loki bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Kjer domujejo zgodbe: povezovanje kulturnih centrov in doživetij na Škofjeloškem. Z njo zaokrožujejo 15-mesečni projekt vzpostavitve transverzale muzejev in kulturnih centrov, ki se ukvarjajo z varovanjem kulturne dediščine.

V projektu Kjer domujejo zgodbe so sodelovali Javni zavod Ratitovec, Loški muzej, občini Gorenja vas - Poljane in Žiri ter Razvojna agencija Sora. 100.000 evrov vreden projekt, ki je potekal od decembra 2016 do konca letošnjega januarja, sta sofinancirali država in Evropska unija iz sklada za regionalni razvoj.

V operaciji Transverzala muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem so partnersko nastopile institucije, ki jim je skupno poslanstvo varstvo kulturne dediščine. Loški muzej sodi v državno mrežo muzejev, medtem ko ostali partnerji delujejo na lokalnem nivoju, saj skrbijo za premično dediščino v obliki muzejskih zbirk.

Pri vseh projektnih partnerjih je zelo prisotno zavedanje, kako nas kulturna dediščina bogati in da zgolj zbiranje predmetov iz preteklosti in njihovo razstavljanje v muzejskih zbirkah ne zadostuje več. Bogastvo znanja iz preteklosti želijo posredovati sodobni družbi. Zato morajo z razstavljenimi predmeti pripovedovati zgodbe, ki so lahko povezane z legendami, zgodovinskimi pripovedkami ali močnim zgodovinskim ozadjem skupne identitete Loškega gospostva.

Ob krepitvi ponudbe posameznih muzejev in kulturnih centrov je ključno tudi njeno povezovanje. Zato so se lotili oblikovanja novega integralnega turističnega produkta, to je transverzale muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem, preko katere predstavljajo obiskovalcem možnosti za odkrivanje in doživljanje zgodovine, bogate tradicije rokodelskih veščin in ustvarjalnosti območja.

Izdelali so novo grafično podobo, s katero nagovarjajo domače in tuje goste ter jih spodbujajo, se ob obisku Škofjeloškega prepustijo tudi svoji ustvarjalnosti, saj lahko denimo izdelajo dražgoški kruhek ali skujejo žebelj. Vabijo jih Muzej Žiri, Šubičeva hiša, Loški muzej, Muzej Železniki in Rokodelski center DUO, ki tvorijo skupni zemljevid kulturnih doživetij na Škofjeloškem.

nazaj na vrh