Kritični cestni odsek Ptuj - Slovenska Bistrica; prekoračitev dovoljene hitrosti policisti ne bodo tolerirali!

Prekoračitev hitrosti je najpogostejši vzrok nesreč na cestah! / Foto: sloevnska Policija Prekoračitev hitrosti je najpogostejši vzrok nesreč na cestah! / Foto: sloevnska Policija

Policisti na kritičnem odseku med Ptujem in Slovensko Bistrico še vedno beležijo enormne prekoračitve hitrosti vožnje.

Glavna cesta Ptuj-Slovenska Bistrica predstavlja kritični odsek z največ mrtvimi udeleženci v prometnih nesrečah. Še posebej v letošnjem letu, saj je v treh prometnih nesrečah na tem odseku, umrlo kar pet oseb. En izmed vzrokov je tudi neprilagojena hitrost vožnje.

Hitrost vozil na tem odseku predstavlja ključno težavo pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu, zato policisti na tem odseku permanentno, vsak dan izvajamo nadzor cestnega prometa. Nadzor policisti izvajajo predvsem na način, da ugotavljajo prekoračitve največje dovoljene hitrosti z mobilnim radarjem Provida, ročnimi laserskimi merilniki hitrosti in dopplerskim radarjem.

Ugotavljajo, da vozniki kljub vsem naporom policistov in kljub vsem opozorilom o nevarnosti tega cestnega odseka, vozijo mnogo prehitro. To izkazujeta fotografiji.

Predvsem je zaskrbljujoča hitrost vozil v križišču glavne ceste in regionalne ceste za Kungoto pri Ptuju, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h. Na kritičnem odseku glavne ceste med Ptujem in Slovensko Bistrico so policisti zaznali tudi hitrosti, ki so za kar več kot 50 km/h večje od največje dovoljene hitrosti na cesti izven naselja. Takšnih je bilo v obdobju od avgusta do danes že šest.

Zraven prevelikih hitrosti pa policisti še vedno ugotavljajo, da veliko voznikov vozi pod vplivom alkohola.

Z namenom, da bi zmanjšali hitrosti vožnje vozil in da bodo vozniki spoštovali prometne predpise, bodo policisti tudi v prihodnje na tem kritičnem odseku permanentno izvajali nadzor prometa ter zoper voznike, ki kršijo cestno prometne predpise odločno represivno ukrepali. Pri opisanih prekrških bo toleranca policistov ničelna.

nazaj na vrh