Ukinitev nekaterih davkov, DDV pa bo SDS znižala na raven pred krizo že na drugi seji novega parlamenta

(Slika: SDS) (Slika: SDS)

Vlada Mira Cerarja se hvali z visoko gospodarsko rastjo, a vprašajte se: Kako to gospodarsko rast čutite v svojih denarnicah? Rast plač in pokojnin je minimalna, mladi si priložnosti še vedno iščejo v tujini, brezposelnost se niža na račun prekarnih zaposlitev in izseljevanja. Je to prihodnost, kot si jo želimo? Kot si jo zaslužimo?

Nikakor ne. Slovenska demokratska stranka zato v svojem alternativnem programu ponuja konkretne rešitve, ki bodo blagodejno vplivale na državno blagajno, predvsem pa na vaše denarnice.

Predsednik Odbora za finance pri Strokovnem svetu SDS mag. Andrej Šircelj v intervjuju za aktualno številko tednika Demokracija poudarja, da vlada Mira Cerarja v obdobju rasti in razvoja ni naredila nič na področju povečanja konkurenčnosti gospodarstva, izboljšanja zdravstva, na pokojninah, šolstvu, … »To pomeni, da v obdobju t. i. debelih krav, ko imamo gospodarsko rast, ko se zmanjšuje nezaposlenost, ko je čas za večje investicije, ta vlada ni izkoristila in sprejela sprememb, ki bi zagotovile boljše pogoje za gospodarjenje  in večjo blaginjo ljudi.« Kljub razmeroma visoki gospodarski rasti pri nas, je ta še vedno nižja, kot je v primerljivih državah, kot so Češka, Poljska, Slovaška in podobno. »Njihov razvoj je bistveno večji, kot je naš, države nas pri tem dohitevajo in prehitevajo. V letih 2004 -2008 smo bili vodilni pri razvoju in povečevanju blaginje ljudi. Takrat so se pokojnine povečale za 25%. Danes temu ni več tako, čeprav bi ob drugačnem vodenju gospodarske politike lahko bilo.«

Mag. Šircelj tudi ocenjuje, da so davčne obremenitve previsoke: »Zdajšnja vlada je povečala skoraj vse davke, med drugim je davek na dodano vrednost (DDV) začasnih 22 odstotkov spremenila v stalen ukrep. To ni pošteno, ni prav in ni pravično. Zaradi tega so izdelki in storitve dražji, ljudje pa za svoje dohodke dobijo manj.«

Zato bo prvi ukrep nove vlade pod vodstvom SDS, da se davek na dodano vrednost zniža na raven, ki je bila pred krizo, torej z 22 odstotkov na 20 in z 9,5 na 8,5, hkrati pa bi uvedli še nižjo stopnjo – 5 odstotno za nujne življenjske potrebščine. Prva seja parlamenta je konsitutivna, na drugo sejo bo vlada pod vodstvom SDS že poslala predlog znižanja DDV na raven pred krizo.  To novelo zakona ima SDS   že pripravljeno.   19 držav v Evropski uniji ima uvedeno tako imenovano tretjo stopnjo, tukaj gre za tiste najpotrebnejše življenjske dobrine, kot so hrana, zdravila, komunalne storitve, komunikacijske storitve, električna energija, skratka potrebščine, ki imajo velik vpliv na družinske proračune. Zaradi tega se bodo znižale cene in vam bo ostalo več - od 350 do 400 evrov na leto, kar ni zanemarljivo. To je  podoben ukrep, kot če bi na drugi strani povečali neto dohodke.

Leve vlade so sicer znane po tem, da nesorazmerno višajo davke in prispevke. To se najbolj odrazi ravno na primeru obremenitev dela. Skupni strošek delodajalca je znesek, ki ga ta nameni delavcu za njegovo delo. V ta odnos se vmeša država s svojo zakonsko močjo in določi, koliko od tega zneska je potrebno plačati za davke (dohodnina) in prispevke (za zdravstvo in pokojnino). V Sloveniji so ti davki in prispevki izjemno visoki, zato delavcu od zasluženega ostane malo. Kljub visoki gospodarski rasti vlada Mira Cerarja ni naredila praktično ničesar, da bi delavcu v žepu ostalo več. Za povprečno neto plačo v znesku 1053,79 € mora delodajalec nameniti kar 1849,59 €, za minimalno neto plačo 595,52 € pa kar 978,48 € (slika 1). Zato bomo obremenitve dela bistveno zmanjšali ter s tem razbremenili delodajalce, povečali konkurenčnost gospodarstva in omogočili višja neto izplačila zaposlenim.

Kot SDS obljublja, bo ena izmed prioritet nove vlade debirokratizacija, poenostavitev administracije in skrajšanje postopkov. Za vsak nov predpis bodo dva ukinili. Enako velja tudi za področje financ in davkov. Državljanov nikakor ne bodo bremenili z novimi dajatvami, določene davke bodo ukinili, nekatere pa združili in preoblikovali. Vse z namenom, da bo Slovenkam in Slovencem v denarnicah ostalo več za potrošnjo ter vlaganje v dobro počutje in zdravo življenjsko okolje.

nazaj na vrh