Šulin: Potrebno je pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so generator delovnih mest v EU

  • Napisal  SDS, K. K.
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Patricija Šulin Patricija Šulin SDS

“Evropska investicijska banka (EIB) ima kot banka v skupni lasti držav EU privilegiran položaj pri pridobivanju sredstev na kapitalskih trgih, to pa od nje zahteva še dodatno odgovornost pri upravljanju sredstev in financiranju projektov, ki podpirajo cilje EU,“ opozarja Patricija Šulin, članica Odbora za proračun v Evropskem parlamentu, ki je včeraj obravnaval letno poročilo EIB za leto 2016.

“Gospodarstvu, še posebej majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so generator delovnih mest v EU, je treba pomagati, da pridejo do potrebnih sredstev in Evropska investicijska banka mora narediti vse in še več, da jim pomaga,“ je Šulinova kritična do znižanja posojilne dejavnosti banke. Njena posojila so leta 2016 znašala 73 milijard evrov ali za tri milijarde manj kot 2014, po napovedih pa bi se naj posojila v prihodnjih letih spet povečala.

Evropska unija se intenzivno loteva boja proti preprečevanje pranja denarja, davčnim utajam ter financiranju terorizma in organiziranega kriminala, isto pa se pričakuje tudi od EIB. “Banka v lasti držav EU ne more podpirati projektov, ki bi spodbujali korupcijo, goljufije, škodljive davčne prakse in druge podobne aktivnosti, četudi nenamerno,“ je jasna Šulinova. EIB je v zadnjih letih okrepila svoje aktivnosti in s tem je treba ambiciozno nadaljevati meni poslanka, “saj je žal tovrstnih praks veliko, glede na razkritja, ki smo jim bili priča, od davčnih oaz v daljnih toplih krajih, do pranja denarja, ki se nam dogaja pred nosom, tudi v Sloveniji.“ Resolucija Evropskega parlamenta tako poziva EIB k vključitvi klavzule o dobrem upravljanju v pogodbene pogoje, pa tudi h krepitvi notranjih nadzornih mehanizmov in k reviziji politike glede razkrivanja nepravilnosti iz leta 2009.

Leta 2016 je EIB odprla svoje predstavništvo v Sloveniji in Šulinova upa, da bo to korak naprej k boljšemu črpanju sredstev, še posebej iz tako imenovanega Junckerjeva naložbenega sklada, kjer se Slovenija zaenkrat ni najbolj izkazala. Šulinova je vesela, da je Evropska investicijska banka pred kratkim Sloveniji odobrila 50 milijonov evrov posojila za mala in srednje velika podjetja. Del bo šel tudi za posojila podjetjem, ki zaposlujejo mlajše od 30 let v okviru Pobude za zaposlovanje mladih.

Šulinova opozarja še, da mora banka izboljšati obveščenost javnosti o tem, kako in pod kakšnimi pogoji se posojila podeljujejo, vključno z oblikovanjem obrestne mere. Kot stalna poročevalka za enakost spolov pri Odboru za proračun Šulinova pozdravlja strategijo skupine EIB o enakosti spolov in krepitvi ekonomskega položaja žensk. “Upam, da se bo vidik enakosti spolov bolje uporabljal tudi pri finančnih aktivnosti banke!“

nazaj na vrh