Se predsednik DZ Brglez spreneveda? Glede finančnega incesta Möderndorferja in njegove komisije noče odgovarjati na vprašanja

Poslanec SMC Jani Möderndorfer (foto: Matic Štojs Lomovšek) Poslanec SMC Jani Möderndorfer (foto: Matic Štojs Lomovšek)

V novi Demokraciji med drugim pišemo o tem, zakaj poslanec SMC Jani Möderndorfer ne bi smel biti predsednik preiskovalne komisije, ki se ukvarja s pranjem denarja v NLB in NKBM. Namreč, Möderndorfer je bil sedem let predsednik Košarkarskega kluba Olimpija, ki je med drugim najela kredit od NLB.

NLB je tako eden od upnikov v poenostavljeni prisilni poravnavi, kjer je na nasprotni strani kot zastopnik pravne osebe nastopal prav omenjeni poslanec. Zakon o parlamentarni preiskavi pa v tretjem členu navaja, da v preiskovalni komisiji ne sme sodelovati poslanec, če je sam preiskovanec ali priča v zadevi, ki se preiskuje, če je ali je bil s preiskovancem ali njegovim pravnim pooblaščencem v zakonski zvezi oziroma živi ali je živel z njim v izvenzakonski skupnosti ali če je s preiskovancem ali njegovim pravnim pooblaščencem v sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, če je bil sam ali je oziroma je bila katera od oseb iz prejšnje alinee odgovorna oseba v organu ali pravni osebi, katere dejavnost se preiskuje, v času, na katerega se nanaša preiskava in če je ali je bil kakorkoli udeležen v kazenskem ali drugem sodnem ali upravnem postopku ali postopku o prekršku, ki je v neposredni zvezi s predmetom preiskave.
Ker je politično-finančni incest v tem primeru več kot očiten, smo na predsednika DZ Milana Brgleza naslovili vprašanje, ali bo zahteval odstop predsednika preiskovalne komisije, ki ne bi smel biti niti član te komisije, kaj šele predsednik. Brglez je na naše vprašanje odgovoril: »Sam z vašimi navedbami nisem seznanjen v meri, da bi se lahko do njih opredelil, zato predlagam, da se za pojasnila obrnete na relevantno preiskovalno komisijo.«

Seveda smo vprašanje poslali tudi na omenjeno komisijo, kjer pa na odgovor še čakamo. Je pa zanimivo, da se je Brglez izognil bistvu problema in si očitno zatiska oči pred povsem očitno nezakonitostjo imenovanja Möderndorferja za predsednika omenjene komisije, ki je, mimogrede, nepotrebna, saj se z bančnim kriminalom ukvarja že komisija pod vodstvom Anžeta Logarja.

nazaj na vrh