Računsko sodišče ugotovilo nepravilnosti pri poslovanju Združene levice

  • Napisal  Vida Kocjan
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Združena levica Združena levica arhiv Demokracije

Računsko sodišče je 17. maja 2016 objavilo poročilo o pregledu oziroma reviziji pravilnosti poslovanja politične stranke Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS. Revizija se je nanašala na leto 2014, revizorji pa so ugotovili več nepravilnosti v poslovanju. Odgovorna za to obdobje sta bila Matjaž Hanžek in Violeta Tomić.

Koalicija Združena levica

Stranka TRS je imela sedež na Parmovi ulici 41 v Ljubljani, ustanovljena je bila 1. oktobra 2011. V letu 2014 je imela v Delavski hranilnici odprte tri transakcijske račune, in sicer za redno poslovanje, za volitve v občinske svete in za volitve županov, sodelovala je na štirih volitvah. Na volitvah poslancev v Evropski parlament je s skupno listo kandidatov sodelovala s političnima strankama Iniciativa za demokratični socializem (IDS) in Demokratično stranko dela (DSD). Sodelovanje TRS, IDS in DSD smo poznali kot koalicijo Združena levica. Stranke so namreč podpisale Koalicijski sporazum IDS-TRS-DSD (Združena levica). V okviru te koalicije je bila stranka TRS nato organizatorka volilne kampanje za skupno listo na evropskih volitvah, vendar poslanca niso dobili. Tudi na državnozborskih volitvah 2014 so delovali kot koalicija Združena levica, pri tem so dobili 6 mandatov za poslance. Na županskih ni bil izvoljen noben župan iz vrst TRS, dobili pa so tri svetnike iz stranke TRS.

Neupravičeno pridobljen denar so morali nakazati v humanitarne namene

Stranka TRS je imela v letu 2014 za 134.802 evra prihodkov in 140.577 evrov odhodkov. Revizorji so ugotovili, da so 2.366 evrov pridobili v nasprotju z zakonom in bi jih morali v 30 dneh od prejema nakazati v humanitarne namene, pa tega niso storili. Tako je TRS na redni račun prejel prispevke od stranke IDS v znesku 1.882 evra in stranke DSD v znesku 484 evrov. Ti so bili namenjeni pokrivanju stroškov delovanja koalicije Združena levica za čas izven volilnih kampanj. Te stroške je sicer plačevala stranka TRS v okviru rednega poslovanja. Stranka je nato 2.366 evrov v humanitarne namene nakazala šele po ugotovitvah revizorjev, 11. februarja 2016.

Nedovoljena pomoč Mestne občine Maribor

Revizorji so ugotovili še nedovoljeno pomoč Mestne občine Maribor. Ta je stranki TRS v letu 2014 odobrila znižano najemnino pri oddaji poslovnih prostorov v najem na Jurčičevi ulici 8 v Ljubljani. Financiranje političnih strank s strani občin pa ni dopustno, zato bi moral TRS protivrednost neupravičeno pridobljene pomoči nakazati v humanitarne namene.

Pridobitna dejavnost strankam ni dovoljena

Stranka TRS je leta 2014 pridobila tudi denar od izvajanja izobraževanja (seminarja) o ekosocializmu in trajnostnem razvoju v znesku 1.546 evrov in pomoč pri lokalnih volitvah v znesku 100 evrov. Stranki DSD je zaračunala tudi del stroškov pogostitve ob ustanovitvi koalicije Združena levica v znesku 202 evra. Tudi ta denar je pridobila neupravičeno, saj izvajanje pridobitne dejavnosti za politične stranke ni dovoljeno.

Plačevanje in prenašanje denarja mimo predpisov

Nekatere storitve so plačevali iz rednega računa, kar ni dovoljeno. Stroške za volitve je treba namreč poravnavati s posebnih t. i. volilnih računov. Pri tem je šlo tako za volitve poslancev v državni zbor, volitve v Evropski parlament in volitve svetnikov v občinski svet Občine Ajdovščina. Nadalje je stranka TRS napačno prenašala tudi denar. Tako je sredstva za financiranje volilne kampanje skupnih kandidatov koalicije Združena levica v znesku 1.300 evrov prenesla na posebne račune organizatorjev volilne kampanje, namesto na redne račune. Tako je z rednega računa prenesla sredstva za financiranje volilne kampanje kandidata koalicije Združena levica za župana v Mariboru v znesku 1.000 evrov na poseben račun stranke DSD in za kandidata koalicije Združena levica za župana v Ljubljani v znesku 300 evrov na poseben račun stranke IDS. Nepravilno pa je izvedla tudi plačilo stroškov oglaševanja na Radiu Murski val, ki se je nanašalo na volilno kampanjo kandidata stranke TRS za župana v Murski Soboti.

Mnenje s pridržkom, o odloku MO Maribor Ustavno sodišče RS

Računsko sodišče je nato stranki TRS izdalo mnenje s pridržkom. Zaradi odloka mariborske mestne občine, po katerem je bil dovoljen prispevek političnim strankam v okviru znižane najemnine, pa je računsko sodišče na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložilo zahtevo za presojo zakonitosti občinskega predpisa.

nazaj na vrh
Piškotki

Piškotke uporabljamo za prilagoditev vsebin in oglasov, za zagotavljanje funkcij družbenih medijev in za analizo našega prometa. Poleg tega analiziramo informacije o vaši uporabi našega spletnega mesta in s tem zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo.