SSK: Zapostavljanje slovenskih ledinskih imen v središču mesta Gorica

Profesor Aldo Rupel v svojem pismu uredništvu, ki je bilo objavljeno v Primorskem dnevniku, na primeren način predstavi celotno zadevo o postavitvi tabel z ledinskih imenih vezanih na slovensko prisotnost v občini Gorica. Gre za pomembno pobudo, s katero smo upali, da bo končno prišlo do preobrata v odnosu goriške občinske uprave do slovenskega življa v mestu. Žal lahko še enkrat opazimo, da ni tako.

Preberite več...