Patricija Šulin: Dobro delujoča Evropska unija prinaša korist vsem članicam

  • Napisal  Demokracija
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Patricija Šulin Patricija Šulin

Evropska unija ostaja marioneta, namesto da bi bila glavni igralec, ki pri svojih 60 letih ni več otrok, ki bi mu starši morali odmerjati žepnino.

»Z EU sredstvi uresničujemo skupne evropske cilje. Dobro delujoča EU prinaša korist vsem članicam. To je treba glasno povedati in upoštevati v evropskih proračunskih razpravah,« je na današnjem plenarnem zasedanju ob sprejemu poročila o pripravi stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 in poročila o reformi sistema virov lastnih sredstev Evropske unije poudarila Patricija Šulin, članica Odbora za proračun.

Po mnenju Šulinove bo le ob tem zavedanju mogoče zagotoviti zadostna sredstva za tradicionalne izzive, kot je notranji trg in za kmetijsko in kohezijsko politiko, ki sta zelo pomembni za Slovenijo. Med novimi izzivi je ključna varnost in obramba zunanjih mejah. »Brez varnosti in obrambe zunanjih meja so ogrožene vse naše štiri temeljne svoboščine,« je dejala Šulinova. Resolucija poleg tega zahteva nadaljevanje uveljavljenih in dobro delujočih evropskih politik, kot so politika raziskav in inovacij, kohezijska politika, politike za zaposlovanje mladih in vlaganja v spodbujanje izobraževanja in usposabljanja.

Šulinova je izpostavila, da poleg zadostnih proračunskih sredstev, EU še posebej potrebuje lastna, ki ne bodo odvisna od nacionalnih prispevkov in vsakokratne dobre ali slabe volje članic: »V sedanjem sistemu nacionalnih prispevkov se evropski fokus izgubi v nacionalnih željah. EU tako ostaja marioneta, namesto da bi bila glavni igralec, ki pri svojih 60 letih ni več otrok, ki bi mu starši morali odmerjati žepnino.«

Šulinova tudi meni, da je izstop Združenega kraljestva idealna priložnost za reformo sistema virov lastnih sredstev EU in za uresničitev ciljev iz Rimske pogodbe o financiranju EU z lastnimi sredstvi. »Skupina na visoki ravni za lastna sredstva je pripravila priporočila za uvedbo nabora novih virov lastnih sredstev, ki jih mora Evropska komisija čim prej preučiti,« poudarja Šulinova. Prispevki na podlagi bruto nacionalnega dohodka držav članic kot vir evropskega proračuna so bili uvedeni leta 1988, ker tedanji lastni viri niso zadostovali. Leta 1988 so prispevki znašali 11 %, leta 2014 pa že 69 %.

Evropska komisija bi naj predlog večletnega finančnega okvira po letu 2020 predstavila v začetku maja. Z večletnim finančnim okvirjem se določi celoten znesek in zneski po posameznih področjih dejavnosti, ki jih EU v določenem letu lahko porabi pri prevzemanju pravno zavezujočih obveznosti. Večletni finančni okvir je potreben zaradi poenostavitve sprejetja letnega proračuna EU, zagotovitve proračunske discipline ter predvidljivosti finančnih sredstev EU.

nazaj na vrh