Žan Mahnič: Pri nakupu bojnih osemkolesnih vozil naj se sledi načelom ekonomičnosti, transparentnosti in zakonitosti

  • Napisal  Demokracija
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Žan Mahnič (foto: Urban Cerjak) Žan Mahnič (foto: Urban Cerjak)

Člani in članice odbora za obrambo so se danes sestali na seji odbora, zaprti za javnost, na kateri so obravnavali informacijo o poteku postopka nakupa bojnih kolesnih vozil 8x8 za izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine. Kot je na novinarski konferenci po seji odbora za obrambo dejal predsednik Žan Mahnič je bila seja konstruktivna in uspešna.

Mahnič je poudaril, da mora Slovenija do leta 2025 zgraditi dve bataljonski bojni skupini za potrebe nacionalne obrambe države. Ob tem je spomnil, da je lani poleti prišlo do zapletov glede dokumenta identifikacije investicijskega programa in temu je sledila izredna seja odbora za obrambo glede teh zapletov. »Če smo bili na tisti prvi seji priča zelo razglašenemu vojaškemu orkestru in nekaj napetostim in nejasnostim med Ministrstvom za obrambo in Slovensko vojsko, lahko danes rečemo, da smo sedaj videli, da sta se obe instituciji poenotili o tem, kaj si želimo in v kak nakup bomo šli,« je dejal Mahnič. Spomnil je, da je bilo lani poleti mogoče slišati velik očitek glede tega, da se nakupa niso lotili na primeren način. »Podlaga za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega programa mora biti taktična študija, ki pa je bila za nakup osemkolesnikov izdelana leta 2005 in glavni očitek je bil, da Slovenska vojska ni naredila nove taktične študije za nakup osemkolesnikov, pač pa je uporabila staro študijo, ki je bila narejena za potrebe tistega časa,« je spomnil Mahnič in izpostavil, da se ne more kupovati sodobnih oborožitvenih sistemov na podlagi 13 let stare študije. »Po tisti seji so študijo nadgradili in izdelali nov dokument identifikacije investicijskega programa, izdelali so tudi predinvesticijsko zasnovo in investicijski program, tako da so s potrditvijo investicijskega programa in zagotovitvijo finančnih sredstev v finančnem načrtu ministrstva za obrambo izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo postopka nabave najprej 56 bojnih vozil 8x8 z ustrezno oborožitvijo,« je dejal Mahnič.

Predsednik odbora za obrambo je ob tem opozoril, da obstaja več možnosti nakupa osemkolesnikov. »Eden je izvedba naročila po zakonu o javnih naročilih na področju obrambe in varnosti, druga možnost je nakup vlada - vlada torej direkten posel, lahko pa se izvede postopek naročila v skladu z mednarodnimi pravili, javno-zasebno partnerstvo ali pa izvedba postopka naročila na podlagi 346 člena PDEU,« je povzel Mahnič in dodal, da sta Slovenska vojska in Ministrstvo za obrambo soglasno sklenila, da je na podlagi raziskave trga, ki so ga opravili in potrjene investicijske dokumentacije najbolj primerna vključitev Republike Slovenije k obstoječemu večnacionalnemu programu Bokser v okviru mednarodne organizacije OCAR, v katero je vključenih več držav. »Gre za nemška vozila, ki bi bila po besedah generalštaba in Ministrstva za obrambo za Republiko Slovenijo bila najbolj primerna,« je dejal predsednik odbora za obrambo.

Mahnič je izpostavil, da Slovenija za izgradnjo dveh bataljonskih bojnih skupin potrebuje 166 vozil. »V nakup se bo šlo za 136 vozil, ker lahko v teh srednjih bataljonskih skupinah že uporabimo 30 vozil Patria oz. sedaj Svarun, ki jih že imamo,« je povedal poslanec. Izpostavil je, da je pristojne vprašal, kako bo s kompatibilnostjo Patrie in Bokserja, pri čemer je prejel zagotovila, da so vozila kompatibilna, »bodo pa patrie iz prve bojne linije umaknili v ozadje za logistiko, transport in medicinsko osebje, v prvi bojni liniji pa bodo bokserji,« je dejal Mahnič, pri čemer je spregovoril tudi o predvideni opremi na omenjenih vozilih.

»Projekt, kakršnega so se lotili in pripravili je ustrezen, zato je bil tudi sprejet sklep, ki sem ga predlagal, in to je, da Odbor za obrambo podpira vključitev Republike Slovenije v projekt OCAR in hkrati poziva Ministrstvo za obrambo, da v postopku nakupa bojnih osemkolesnih vozil 8x8 sledi načelom ekonomičnosti, transparentnosti in zakonitosti in za Republiko Slovenijo kupi takšne osemkolesnike, ki bodo primerni za izvajanje nalog, ki jih Slovenski vojski določa zakon o obrambi,« je sklep odbora navedel Mahnič.

»Danes smo tudi slišali, da bosta obe bataljonski bojni skupini stali 1.2. milijarde evrov, sama vozila 8x8 se ocenjuje na 600 milijonov evrov, 56 vozil pa je ocenjenih nekje na 280 milijonov evrov in za izgradnjo končnih zmogljivosti se bo potrebovalo 1,2 milijarde evrov, pri čemer gre izključno za to, da gre ta denar za potrebe nacionalne obrambe,« je dejal Žan Mahnič in dodal, da je primarna naloga Slovenske vojske izvajanje nacionalne obrambe, kar lahko počnemo sami, ali pa skupaj z zavezniki.

»Prejeli smo torej celovito in zadostno pojasnilo pristojnih glede nakupov, s strani članov v razpravi pa je bilo opozorjeno, naj se tokrat tako Slovenska vojska kot ministrstvo za obrambo projekta lotita resno, predvsem pa na način, da se ne bo zgodilo, kar se je zgodilo z vozili Patria, ko je prišlo zaradi potreb volitev 2008 in ker so pač nekateri želeli poraz SDS na volitvah, do blamaže,« je dejal Mahnič in dodal, da se prav zato projekt mora voditi transparentno.

»Z nakupom osemkolesnikov in izgradnjo dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin se bo bistveno zvišala tudi ognjena moč Slovenske vojske, s tem pa se bo Slovenska vojska tudi primerno modernizirala,« je še dejal Mahnič, ki je ob tem izpostavil, da so še en problem, s katerim se srečuje Slovenska vojska, kadri.

»Nekaj je, da kupimo vozila za dve srednji bataljonski bojni skupini, drugo pa je,da potrebujemo ljudi, ki bodo s temi oborožitvenimi sistemi upravljali. Nakup se bo lahko ponesrečil, če se trend zapuščanja pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske in trend, da ni novih prihodov, ne bo ustavil,« je opozoril predsednik odbora za obrambo. Prav zato je vlado in ministrstvo za obrambo pozval, da se resno lotita primanjkljaja kadrov v Slovenski vojski, »kajti vojake potrebujemo za upravljanje z oborožitvenimi sistemi, za potrebe nacionalne obrambe.«

Mahnič je ob tem tudi zavrnil izjave nekaterih, da smo hlapci Zveze Nato, rekoč, da je to poceni propaganda, »verjetno spodbujana in po vsej verjetnosti financirana s strani Rusije, da se vnaša nemir med članice EU in Zveze Nato.«

Nenazadnje je Mahnič še dejal, da izraža zadovoljstvo, da se je Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski uspelo poenotiti o tem, kaj potrebujemo, koliko potrebujemo in kaj bomo kupili, »sedaj pa upam le še na ekonomičnost, zakonitost in transparentnost postopka nakupa.«

Tonski posnetek novinarske konference je dosegljiv na povezavi: https://soundcloud.com/sds-764150874/zan-mahnic-o-nakupu-vojaske-opreme-1-3-2018

nazaj na vrh