Surovo ravnanje z živalmi je kaznivo, obsodilnih sodb sicer malo

  • Napisal  Demokracija
Simbolična fotografija Simbolična fotografija Foto: Pixabay

V zadnjih dveh letih so policisti obravnavali 126 kaznivih dejanj mučenja živali, glede na zadnje razpoložljive podatke pa je bilo v letih 2014 in 2015 izrečenih sedem oz. osem obsodilnih sodb.

Poslanka SDS Eva Irgl je na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z izvajanjem 341. člena kazenskega zakonika. Predvsem jo je zanimalo, koliko primerov surovega ravnanja z živalmi je policija obravnavala v zadnjih dveh letih ter koliko je bilo obsodilnih sodb zaradi mučenja živali.

Podatki policije, kot so jih navedli na vladi, kažejo, da je policija po 341. členu kazenskega zakonika v letih 2015 in 2016 obakrat obravnavala 63 kaznivih dejanj mučenja živali, pri čemer gre v 2015 za 31,75-odstotni delež preiskanih kaznivih dejanj, v 2016 pa za 49,21-odstotni delež.

Ob tem vlada pojasnjuje, da so prepovedana ravnanja glede živali in elementi prekrškov določeni v zakonu o zaščiti živali. Tako je policija po njihovih navedbah v letu 2015 ugotovila 16 kršitev, v 2016 pa devet kršitev, ko so bili storilci prekrška fizične osebe, in v letu 2016 eno kršitev, ko je bil storilec pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.

Nad izvajanjem določb zakona o zaščiti živali bdi inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V letu 2015 so dobili 520 prijav zaradi domnevnih kršitev in slabega ravnanja z živalmi, opravili so 1319 pregledov in uvedli 577 prekrškovnih postopkov, medtem ko so v letu 2016 dobili 398 prijav, opravili 1289 pregledov in uvedli 531 prekrškovnih postopkov, navaja vlada.

"Vedno, kadar se pri izvajanju nadzora posumi, da bi lahko šlo za kaznivo dejanje, inšpektorji o sumu obvestijo državno tožilstvo ali policijo, ki zadevo obravnavata v okviru svojih pristojnosti," so poudarili na vladi in še zapisali, da podatkov o vrsti in številu prijav sumov kaznivih dejanj policiji ali državnemu tožilstvu omenjena uprava ne beleži.

Na vprašanje, koliko je bilo v zadnjih dveh letih obsodilnih sodb za kaznivo dejanje mučenja živali po 341. členu kazenskega zakonika, vlada odgovarja, da so zadnji statistični podatki na voljo za leto 2014 in 2015. Leta 2014 je bilo tako izrečenih sedem obsodilnih sodb, leta 2015 pa osem. Ob tem so na vladi opozorili, da se podatki nanašajo na kaznivo dejanje, kot je bilo v omenjenem členu določeno pred novelo kazenskega zakonika.

Ob obravnavi podatkov o prepovedanih ravnanjih v zvezi z živalmi je treba upoštevati, da se zadeve, ki jih pristojna inšpekcija zazna v zgodnejši fazi, zaključijo z ukrepi v inšpekcijskem postopku ali pa z izrečenimi sankcijami v prekrškovnem postopku, če so podani znaki katerega od prekrškov po zakonu o zaščiti živali, so še opozorili na vladi.

Dodatno so pojasnili, da se v kazenskem postopku obravnavajo le zadeve, ki izpolnjujejo znake kaznivega dejanja po 341. členu kazenskega zakonika - torej tiste, katerih znaki ne pomenijo zgolj kršitve predpisa, ampak izpolnjujejo kriminalno količino, v navedenem členu opredeljeno s surovostjo ravnanja, nepotrebnim povzročanjem trpljenja, obsegom dejanja ali prepovedano posledico.

nazaj na vrh