Škandalozno: pravosodni minister Klemenčič zapravlja denar s potratno gradnjo zaporov!

Minister Goran Klemenčič Minister Goran Klemenčič Matic Štojs Lomovšek

Kljub nedavnemu odstopu premierja Mira Cerarja se zdi, da zapravljanju davkoplačevalskega denarja ni ne konca ne kraja. Nedavno smo tako razkrili višino sredstev, ki jih je vlada v letu 2007 namenila za pogodbene svetovalce. A to še zdaleč ni vse.

Naš vir nam je nedavno posredoval podatek, da naj bi bili novi zapori za moške in ženske locirani v Dobrunjah, vendar naj bi se država temu odpovedala zaradi evropskih standardov. Zato naj bi padla odločitev, da bodo povečali zapor na Igu. Obnova gradu, kjer se sedaj nahaja ižanski zapor za ženske, naj bi skupaj z zgraditvijo novih objektov s petmetrskim visokim zidom ter žično ograjo stala okoli 40 milijonov evrov, omogočal pa bo kapaciteto za 140 žensk, trenutno pa jih je zaprtih nekaj manj kot sto. Vsaj tako je bilo pojasnjeno občinskim svetnikom na Igu. Nihče pa ni pojasnil, koliko stane obnova gradu in koliko nov objekt. Grad z okolico je namreč pod spomeniškim varstvom in izhaja iz 15. stoletja.

Prav tako bodo zgradili tudi novo kaznilnico za moške v Dobrunjah, ta pa naj bi stal med 60 in 70 milijonov evrov, izbrali naj bi tudi že model za izgradnjo. Zanimivo pa je poročanje, da je obnova in dograditev zapora na Igu najcenejša varianta. A glej ga, zlomka – ižanski svetniki so predlagali izgradnjo novega zapora v skladu s standardi, ki sedaj ne ustrezajo evropskim, zaradi česar naj bi Slovenija plačevala kazni. Za širjenje obstoječega zapora na Igu pa mora občina Ig spremeniti prostorski načrt in sprejeti tudi podroben prostorski načrt za območje hriba Pungart, ki je, mimogrede, arheološko območje. V neposredni bližini se nahaja območje Nature 2000, Krajinski park Ljubljansko barje in koliščarska dediščina, ki je na seznamu Unesco. Za poseg bi morali torej razriti pol hriba Pungart, ki se vzpenja nad naseljem Ig. Iz tega je jasno, da bo širitev ižanskega zapora ekstremno drag poseg.

Na ministrstvo za pravosodje smo poslali tudi vprašanja, kakšna je bila osnovna rešitev, ko ste še načrtovali nov zapor za moške in ženske in koliko znaša cena. Prav tako smo postavili vprašanje za koliko zapornikov se gradi moški zapor in koliko bo to stalo. In pa seveda, koliko bo stal poseg v sedanji ižanski zapor.

Podobno smo tudi na župana občine Ig Janeza Cimpermana naslovili nekaj vprašanj, in sicer čemu je območje namenjeno po veljavnem prostorskem načrtu, saj se govori o tem, da naj bi bilo območje, kjer naj bi gradili zapore, namenjeno turizmu. Postavili smo tudi vprašanja, so občani seznanjeni z nameravanim posegom na Igu oz. širitvijo zaporov in ali je potekala javna predstavitev mnenj o tem vprašanju. In navsezadnje je pomembno tudi vedeti, ali župan podpira širitev zapora na Igu ali ne.

Odgovorov na vprašanja še nismo prejeli, a že sedaj je jasno, da gre za še en primer potratne porabe proračunskega denarja.

Danes pa so nam z ministrstva za pravosodje poslali informacijo, da ocenjena vrednost gradbenih in obrtniških del (GOI dela) pri projektu Reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig znaša 30 milijonov evrov, pri čemer odpade na obnovo gradu 12 milijonov, na izgradnjo novega objekta pa 18 milijonov EUR. "V vrednosti 40 mio EUR, ki je omenjena v vašem vprašanju, je zajeta vrednost celotne investicije in v katero poleg vrednosti za GOI dela sodijo še stroški za komunalno in ostalo infrastrukturo, rekonstrukcijo ceste, stroški natečaja, projektne dokumentacije, nadzora, komunalnega prispevka, opreme, arheoloških raziskav itd.," odgovarjajo z ministrstva.

Posredovali so tudi odgovore na vprašanja:

Kakšna je bila osnovna rešitev, ko ste še načrtovali nov zapor za moške in ženske?

Pojasnjujemo, da pri zavodu za prestajanje kazni zapora na eni lokaciji za moške in ženke ni šlo za osnovno rešitev, kot navajate v vprašanju, pač pa je bila to ena izmed možnih variant, ki je bila opredeljena v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za reševanje prostorske problematike ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig. V omenjenem DIIPU sta bili primerjani dve varianti, in sicer ZPKZ za moške in ženske na isti lokaciji, in sicer lokacija OPPN 147 – območje ob V obvoznici in Litijski cesti (Dobrunje), ter ZPKZ za moške in ženske na različnih lokacijah, in sicer moški ZPKZ na lokaciji OPPN 147 – območje ob V obvoznici in Litijski cesti, ZPKZ za ženske pa na lokaciji Ig. Obe varianti sta bili primerjani po različnih kriterijih (prostorsko-tehnična ustreznost, kakovost rešitve, finančna merila, penološka merila), pri čemer se je izkazalo, da je za izvedbo investicije primernejša varianta ločenih zaporov za moške in ženske.  In cena?  Vrednost celotne investicije za oba zapora (moški in ženski) na eni lokaciji (Dobrunje) je bila v DIIP ocenjena na 110 milijonov evrov.

Za koliko zapornikov se gradi moški zapor?

Kapaciteta moškega zapora bo 388 oseb. Koliko bo stal nov moški zapor? Ocenjena vrednost celotne investicije reševanja prostorske problematike ZPKZ Ljubljana je 64 mio EUR (od tega za GOI dela 52 mio EUR).

Koliko bi stal zapor za 140 ljudi? Če odmislimo varianto obnove gradu na Igu in novega objekta?

Normiranje vrednosti investicije za »zapor« po kapaciteti zapora ni mogoče, saj zapor ne predstavlja zgolj celice, temveč tudi celotno infrastrukturo, potrebno za njegovo delovanje, ki mora biti v celoti ločena za moške in ženske.

nazaj na vrh