Računsko sodišče stranki Solidarnost izreklo negativno mnenje

  • Napisal  B.S.
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Računsko sodišče stranki Solidarnost izreklo negativno mnenje Računsko sodišče stranki Solidarnost izreklo negativno mnenje youtube

Računsko sodišče je pri reviziji pravilnosti poslovanja politične stranke Solidarnost, za pravično družbo v letu 2016 izreklo negativno mnenje. Ugotovilo je, da prispevka pravne osebe zasebnega prava, ki ga je pridobila v nasprotju z zakonom o političnih strankah, v 30 dneh od prejema ni nakazala v humanitarne namene, poroča Sta.

Kot je ugotovilo računsko sodišče, je Solidarnost s SD v letu 2014 sklenila dogovor o skupnem nastopu na volitvah v državnem zboru leta 2014, kjer sta se dogovorili, da bodo njuni kandidati nastopili na kandidatni listi SD ter da si stranki v razmerju 85:15 delita sredstva iz državnega proračuna, ki ju prejmeta na podlagi zakona o političnih strankah.

Na podlagi dogovora in dopisa, ki sta ga stranki posredovali državnemu zboru, je ta od leta 2014 nakazoval del sredstev stranki Solidarnost. V letu 2016 ji je tako nakazal 6.524,82 evra.

Že v reviziji pravilnosti poslovanja SD v letu 2014 je računsko sodišče ugotovilo, da v tem primeru ni šlo za skupno listo obeh strank, temveč je SD vložila samostojno kandidaturo.

Tudi Državna volilna komisija je v odgovoru potrdila, da je SD vložila kandidaturo kot samostojna predlagateljica. Stranka Solidarnost zato po ugotovitvah revizorjev ni bila upravičena do sredstev iz državnega proračuna, temveč je prejemala sredstva stranke SD.

Solidarnost mora v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila računskemu sodišču predložiti odzivno poročilo.

B.S.

nazaj na vrh