Občina Šentjur naj takoj pristopi k projektu ugotavljanja posledic čezmerne obremenitve okolja

  • Napisal  Demokracija
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Jelka Godec Jelka Godec

Zakaj občina Šentjur v teh letih ni pristopila k projektu odprave posledic čezmerne obremenitve okolja?

 Poslanka SDS Jelka Godec je na župana občine Šentjur mag. Marka Diacija naslovila odprto pismo v zvezi z ugotavljanjem posledic čezmerne obremenitve okolja v občini Šentjur.

Celotno odprto pismo objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani župan,

v Državnem zboru RS je bil dne, 20. 2. 2018, v prvem branju sprejet zakon o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline. V prihodnjih dneh se bo obravnaval na matičnem odboru.

Zakon naj bi med drugim temeljil tudi na ciljnem raziskovalnem projektu »Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja Slovenije – Celjska kotlina kot modelni pristop za degradirana območja«, ki ga je izvedel Inštitut za okolje in prostor iz Celja. Projekt se je izvajal v obdobju od  leta 2010 do leta 2012 in je kompleksen ter sestavljen iz večih segmentov, ki so skupaj dali natančen pregled nad stanjem okolja v Celjski kotlini. V projektu so zajeti podatki o kmetijskih in urbanih tleh, o ravnanju z odpadki, o onesnaženosti voda in zraka, o vplivu onesnaženosti v rastlinah in na živali. Podan je tudi pregled vseh virov onesnaževanja s težkimi kovinami, pregled sanacijskih ukrepov in predlog ukrepov za izboljšanje stanja v okolju in kakovostnejšega življenja prebivalcev v Celjski kotlini. V projektu je bilo zajeto območje občin Celja in Štor.

Po določenih informacijah naj bi bilo Občini Šentjur večkrat ponujeno, da se podobne raziskave pripravijo tudi za Šentjur, vendar za to nikoli naj ne bi bilo interesa oziroma posluha.

Tako danes, pred dokončno obravnavo omenjenega zakona, z zaskrbljenostjo in žalostjo ugotavljam, da v omenjenem zakonu ni zajeto območje Šentjurja ravno iz razloga, ker na občinski ravni naj ne bi bilo volje ali želje, da se opravi raziskovalni projekt stanja onesnaženja okolja v Šentjurju. S tem bi obstajale realne podlage, da bi lahko preko omenjenega zakona dobili tudi sredstva za sanacijo v naši občini. Naj poudarim, da je Občina Šentjur sooustanovitelj medobčinskega Inštituta za okolje in prostor iz Celja, ki bi lahko izvedel raziskave.

Zato spoštovani župan Marko Diaci na vas osebno naslavljam pobudo, da Občina Šentjur takoj pristopi k projektu ugotavljanja posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Šentjurja. Le tako pridobljene strokovne raziskave in smernice bodo omogočile, da se v bližnji prihodnosti sprejme dopolnilo k Zakonu o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline tudi za Šentjur.

Trenutno pa vas prosim za odgovor, zakaj Občina Šentjur v teh letih ni pristopila k projektu odprave posledic čezmerne obremenitve okolja v naši občini in kateri bodo vaši ukrepi, če bo zakon o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline sprejet s predlagano vsebino, občina Šentjur pa ne bo upravičena do državne pomoči, kljub temu, da je bil in je še vedno del občine močno prizadet zaradi industrije v Celjski kotlini?

 

nazaj na vrh