Ministrstvo za notranje zadeve prikriva podatke v primeru migrantov!

  • Napisal  Vida Kocjan
Imigranti Imigranti Foto: Matic Štojs

Po tem, ko nam je ministrstvo za notranje zadeve poslalo podatke o tem, da je vlada za bivanje migrantov namenila 46 stanovanj, ki so v lasti države, poleg tega pa so prejeli skupno še 66 vlog fizičnih in pravnih oseb, ki so poslali ponudbe za oddajo namestitvenih kapacitet, smo ministrstvu poslali še nekaj dodatnih vprašanj. Odgovore na njih objavljamo v nadaljevanju.

Iz odgovorov pa je razvidno, da ministrstvo pri tem ni ravno iskreno in resnicoljubno. Če so prešteli, koliko državnih stanovanj lahko ponudijo za migrante, prosilce za azil, in koliko ponudb za od oddajo nepremičnin so prejeli od fizičnih in pravnih oseb, potem vedo tudi, kje se te nepremičnine nahajajo. Ker bi morali povedati a, bi sledil še b. To je najmanj, kakšne so pogodbe z najemodajalci. Tudi do teh bomo prišli. Razkrili pa so, da so občine obveščene o vsem, kar se dogaja na njihovih območjih. Ob tem dodajmo, da se domala vsi župani izgovarjajo v stilu, »da niso obveščeni in da to ni v njihovi domeni«.

Prosimo vas za podatke, v katerih mestih se nahajajo stanovanja v državni in zasebni lasti s ponudbo za najem?

Stanovanja se nahajajo v vseh slovenskih regijah, natančne lokacije bodo določene naknadno glede na potrebe in usklajevanja.

Ali župane in lokalno skupnost obveščate o svojih aktivnostih na njihovem področju? 
O naših aktivnostih ministrstvo redno obvešča lokalne skupnosti, se udeležuje sej občinskih svetov in podaja pojasnila, saj se zavedamo pomembnosti dobrega in korektnega sodelovanja. Tako smo v preteklosti različnim občinam posredovali številna pojasnila glede vzpostavitve izpostav azilnega doma in sprejemno-registracijskih centrov ter stanju na področju migracij.

Glede stanovanj, ki so namenjena osebam z mednarodno zaščito, pa pojasnjujemo, da se lahko taka oseba nastani v integracijski hiši v lasti Ministrstva za notranje zadeve za obdobje enega leta, lahko pa nastanitev poišče tudi na zasebnem naslovu. Pri slednjem sklene najemno pogodbo z lastnikom nepremičnine povsem enako kot državljani Republike Slovenije. Lastnik nepremičnine pa z nepremičnino lahko prosto razpolaga, kar je tudi njegova z ustavo zagotovljena pravica. V takih primerih se tudi ne obvešča lokalnih skupnosti, saj je sklenitev najemne pogodbe stvar med lastnikom, ki nepremičnino daje v najem, in posameznikom, ki tako nepremičnino najema in bo za to tudi plačal ustrezno najemnino.

Kako je s centrom v Beli krajini, kaj se tu dogaja?

Država načrtuje vzpostavitev sprejemno-registracijskih centrov ob meji s Hrvaško. Trenutno poteka evidentiranje konkretnih lokacij za vzpostavitev sprejemno-registracijskega centra tudi na območju Bele krajine. Po celoviti preučitvi pogojev za uporabo in po preveritvi ustreznosti vseh morebitnih lokacij s strani Policije bomo naredili celovito oceno primernosti lokacij za morebitno vzpostavitev sprejemno-registracijskega centra. Na podlagi konkretnih predlogov, vsekakor pa pred sprejemanjem odločitev, bomo obvestili lokalno skupnost, z njo opravili pogovor in v sodelovanju z njo tudi našli ustrezno rešitev.

Vida Kocjan

nazaj na vrh