Marijan Pojbič: Kdo bo odgovarjal za sporna izplačila honorarjev na mariborski pravni fakulteti?

  • Napisal  C. R.
Marijan Pojbič: Kdo bo odgovarjal za sporna izplačila honorarjev na mariborski pravni fakulteti? Foto: Wikipedia

Poslanec SDS Marijan Pojbič je na ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s honorarji za mentorstvo študentom predbolonjskega študija.

»Mediji so poročali, da naj bi na mariborski pravni fakulteti za honorarje mentorjem študentov predbolonjskega študija, ki naj bi jih prejeli vsi profesorji, izplačali več kot 200 tisoč evrov. Revizija je do sedaj ugotovila, da so največ honorarjev prejeli mentorji za delo s predbolonjskimi študenti znanstvenega magisterija, kjer so bili sicer profesorji upravičeni do dodatnega honorarja za mentorstvo, somentorstvo in članstvo v komisijah. Kot še poročajo mediji, naj bi nekateri posamezniki na višjih mestih mariborske univerze prejeli celo več deset tisoč evrov. Na rektoratu mariborske univerze pravijo, da s spornim izplačilom honorarjev naj ne bi bili seznanjeni, kljub temu da so na sejah upravnega odbora univerze, kjer sta bila navzoča tudi rektor in glavni tajnik, sredi lanskega leta celo sprejeli sporni cenik in potrdili določilo, da se avtorske in podjemne pogodbe lahko sklepajo z zunanjimi strokovnjaki in visokošolskimi učitelji,« je zapisal Pojbič.

Kot je še zapisal poslanec, naj bi bilo poleg spornega izplačila honorarjev sporno tudi ovrednotenje ur mentorstva. Ta je znašala 120 evrov neto za delo z dodiplomskimi študenti, znesek za mentorstvo na znanstvenem magisteriju pa se je celo podvojil. Jasno pa naj ne bilo niti to, na podlagi katerega merila so bili zneski izplačani.

Zato ga zanima, kakšno je stališče ministrstva do omenjenega primera, Kako bodo na ministrstvu delovali v primeru, da se izkaže, da so bili honorarji nezakonit, in kdo bo odgovarjal za izplačila ter kakšne bodo sankcije oziroma ali bo sploh prišlo do sankcij.

nazaj na vrh