Kakšno je stališče političnih strank do migrantske krize in z njo povezanih vprašanj?

  • Napisal  N.Ž./Nova24TV.si
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Simbolična fotografija Simbolična fotografija Matic Štojs/Demokracija

Pred prihajajočimi volitvami smo v uredništvu Nova24TV vsem političnim strankam, ki se bodo podale v politični boj, poslali sklop vprašanj, pomembnih za razvoj slovenske države in družbe. Ker menimo, da bi morale stranke tekmovati izključno na podlagi primerjav programov, vam želimo olajšati odločitev pri izbiri z odgovori in stališči različnih strank.

Med drugim nas je v luči negotovih varnostnih razmer zanimalo, kakšen je odnos stranke do migrantske krize, azilne politike in postavljanja ograje/žice/tehničnih ovir na meji?

 

Socialni demokrati (SD) in Stranka modernega centra (SMC) nam niso poslali odgovorov. Očitno se ukvarjajo le s kadrovanjem.

 

Demokratična stranka upokojencev (DeSUS): V DeSUS-u so nam odgovorili, da programa stranke še niso sprejeli, je pa ta v usklajevanju.

 

Slovenska demokratska stranka (SDS): Problematika migracij je odprla veliko vprašanj. Od spoštovanja evropskega pravnega reda do varovanja Schengenske meje, varnosti, kulturne in religiozne raznolikosti. Evropska unija je sicer utemeljena na prostem pretoku ljudi, kapitala, blaga in storitev, vendar zagotovo očetje EU niso imeli v mislih tako masovnih migracij, kot so se dogajale v preteklih letih. Pod vprašajem je obstoj EU, njene kulture, vrednot. Pod vprašajem je zagotavljanje varnosti. Posledično je pod vprašajem obstoj Slovenije, slovenske kulture, jezika. Ukrepi morajo iti v smeri, v kateri bi se vse navedeno ohranjalo in krepilo. Zato je potrebno zaostriti azilno politiko. Sprejeti je potrebno ukrepe za ukinitev obveznih kvot in za zavarovanje meje. Na vse to smo začeli v SDS opozarjati že pred začetkom masovnih migracij, avgusta 2015. Ohranitev tehničnih ovir (panelna ograja) je smiselna, ker namestitev teh ovir zmanjšuje nezakonite prehode državne meje, krepi varnost državljank in državljanov. Slovenska vlada je ograjo postavila, ko zanjo v danem trenutku ni bilo več potrebe. Je pa dejstvo, da so mednarodne razmere nepredvidljive in se lahko Balkanska migrantska pot kadarkoli znova odpre.

 

Lista Marjana Šarca (LMŠ): To je predvsem vprašanje za celotno EU, ki bo morala SKUPAJ zaščititi zunanje meje, saj današnji sistem, ko mora vsaka članica po svoje reševati vprašanje nezakonitih prehodov meje, ni dober. Žica sama ne rešuje teh težav, če ne bomo okrepili varnostnih organov z več ljudmi na terenu, kajti število prehodov se povečuje.

 

Nova ljudska stranka (NLS): Migrantska kriza je neposredno povezana z varnostjo državljank in državljanov Slovenije, zato je potrebno v sklopu azilne politike spremeniti kriterije za pridobivanje državljanstva. Prizadevamo si za spremembo zakona o tujcih.

 

Slovenska ljudska stranka (SLS): V SLS smo bili prvi, ki smo opozarjali in aktivno nasprotovali evropski in slovenski migracijski politiki, ki je za sabo pustila tudi nepopravljive posledice za Evropo. Vedno smo tudi znali udariti po mizi, ko so šle stvari preko meje. Smo odločen zagovornik varnih državnih meja, saj je varnost tista dobrina, ki si jo zaslužimo vsi državljani. SLS je med prvimi predlagala postavitev ograje in drugih tehničnih ovir na meji, saj se je znova pokazalo, da je dobrota sirota. Migrante smo odprtih rok sprejeli v našo državo, nato pa so nekateri zažigali šotore, se norčevali iz hrane in podarjenih oblačil itd. Solidarnost moramo izkazati do tistih, ki jih je v beg za preživetje prisilila vojna in ki za zaščito zaprosijo v Sloveniji, ne pa tistih, ki so stisko drugih izkoristili za vstop v Evropsko unijo. Najprej pa mora država poskrbeti za lastne državljane in za njihovo dostojno življenje, šele nato smo lahko solidarni do drugih.

 

Slovenska nacionalna stranka (SNS): V Slovenski nacionalni stranki smo na stališču, da v naši državi ne smemo imeti nobenega migranta. Slovenija ni nikoli posegala po tujih ozemljih in nikoli ni bila kolonialna država, torej nismo nikomur nič dolžni. Migrante naj vzamejo tiste države, ki so kolonije imele in izkoriščale. Nismo za nikakršno solidarnost, po kateri nam bi v državo pošiljali migrantsko sodrgo. “Wilkommen” je rekla Merklova, pri nas niso dobrodošli. Tudi obstoječe migrante, tudi tiste z azilom, je potrebno ponovno preiskati in jih odpraviti iz države. Žica na meji je nesmiselna, saj so jo postavljali ob vodah, mostove pa so pustili odprte. Rešitev je vojska na meji!

 

Glas za otroke in družine, Združena desnica: Pomagali bomo slovenskim mladim in družinam, da se bo rodilo več otrok. Prav tako bomo mladim omogočili priti do stanovanja in solidnih služb. Pomanjkanja števila slovenskih otrok ne moremo dolgoročno reševati s tujci, saj to pomeni konec slovenske kulture, jezika in načina življenja, ki ga živimo, ter kopico varnostnih težav. Gre tudi za visoke stroške socialnih in drugih prejemkov, ki gredo nezaposlenim tujcem, namesto da bi jih dobili naši državljani. Naša vlada bo zagotovila varnost našim državljankam in državljanom.

Prehod ​milijona nezakonitih migrantov skozi Slovenijo je bila velika varnostna grožnja, ki je nobena vlada ne sme več ponoviti. Obstaja realna grožnja novega migrantskega vala, zato je žica na meji potrebna. Ljudem, ki bežijo iz vojnih območij, je potrebno pomagati v najbližji državi, kjer ni vojne, tako kot smo to Slovenci pokazali v času vojne na Hrvaškem in v Bosni.

 

Nova Slovenija (NSi): Varnostna in obrambna politika, za kateri se zavzemamo, zahtevata celosten pristop k zagotavljanju lastne varnosti, varnosti v Evropi in varnosti celotne mednarodne skupnosti. Celostna varnostna politika zajema poleg obrambne politike tudi varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, delovanje na področju zunanjih in notranjih zadev, gospodarstva, znanosti, sociale, zdravstva in kulture. Temelj vseh navedenih vidikov človekove varnosti in varnosti državljanov Republike Slovenije je nacionalna varnost. Srž zagotavljanja nacionalne varnosti je uresničevanje, zaščita, varovanje in obramba nacionalnih interesov in ciljev, na čemer temeljita dobrobit in napredek Republike Slovenije ter njenih državljanov. Republika Slovenija bo razvijala mehanizme za krepitev splošne varnostne kulture, ki je utemeljena na ozaveščanju, preventivi, strpnosti, solidarnosti, sodelovanju in pomoči med ljudmi, ter na kulturi miru in nenasilja pri zagotavljanju varnosti, vse do točke, ko bomo za zaščito, varovanje in obrambo vitalnih in življenjskih nacionalnih interesov in ciljev primorani uporabiti vse razpoložljive, z mednarodnim pravom skladne načine in sredstva. Zato bomo nacionalno varnost zagotavljali ne samo z mehanizmi in sredstvi zunanje politike, politike zagotavljanja notranje varnosti ter politike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, temveč tudi z modro in veščo uporabo obrambne politike.

 

Dobra država: Migrantska kriza je tudi posledica nesposobnosti evropske politike. Kar se tiče ograje na meji, domnevamo, da mislite na mejo s Hrvaško, je bila ta v določenem trenutku zaradi varnosti tako migrantov kot policistov in ljudi nujna. Opozorili pa bi na obliko ograje, njeno netransparentno nabavo in postavitev, kar je bilo seveda neprimerno. Slovenija mora sicer zavarovati svoje meje, to so tudi meje EU.

nazaj na vrh