Izjava za javnost Krščanskega foruma SDS o zlorabi pravosodnih institucij

  • Napisal  Krščanski forum SDS
Vrhovno sodišče RS Vrhovno sodišče RS Foto: János Korom/Wikimedia Commons; CC-BY-2.0

Krščanski forum SDS že vsa leta z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje v slovenskem pravosodju in ugotavlja, da se tudi po imenovanju dveh ključnih funkcionarjev (novi generalni državni tožilec in novi predsednik vrhovnega sodišča) slaba praksa delovanja pravosodja ni spremenila. Prej nasprotno.

Nedavna obsodba dr. Milka Noviča na 25 let zaporne kazni zaradi umora dr. Janka Jamnika (z motivom brezobzirnega maščevanja!) verjetno ne bi vzbudila toliko pozornosti, če ne bi nekateri mediji (še zlasti tednik Demokracija in njegova novinarka Petra Janša) opozarjali na nedoslednosti pri dokaznem postopku, manipulacije ter prikrivanje dokazov, ki ne govorijo v prid krivde dr. Noviča. Vsak sodni proces ter obsodba v kazenskih zadevah mora temeljiti na trdnih dokazih, še zlasti, če gre za sojenje v primeru umora. Če trdnih dokazov ni in gre za iskanje »navideznega morilca«, tako kot se je to zgodilo že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja z obsodbo in šikaniranjem Martina Uhernika, gre za elementarno zlorabo prava in kršitev človekovih pravic. Zato od višjih sodnih instanc pričakujemo, da bo sodbo v primeru dr. Noviča razveljavila in omogočila pošteno ter nepristransko sojenje.
Podobne zlorabe se žal dogajanju tudi na tožilstvu, saj je specializirana tožilska skupina nedavno objavila informacijo o vložitvi tožbe proti predsedniku SDS Janezu Janši zaradi odvzema domnevno nezakonito pridobljenega premoženja v vrednosti okoli 400 tisoč evrov. V oči bode dejstvo, da je bila finančna preiskava premoženja Janeza Janše odrejena že septembra 2013 in lahko po obstoječem zakonu traja največ leto in pol, tožba pa bi morala biti vložena najkasneje do sredine aprila 2015, torej že pred dobrima dvema letoma, ne pa šele zdaj, ko so vsi roki zastarali. Glede na dogajanje v politiki, ki nakazuje možnost novih predčasnih volitev že letos jeseni, se poraja sum o namernem tempiranju tožbe za čas pred volitvami z namenom vplivati na javno mnenje. To pa pomeni ne samo kršitev zakonov, pač pa tudi grobo in nedopustno politično zlorabo tožilstva za krojenje volilnega rezultata po meri »stricev iz ozadja«. Takšni postopki nimajo nič skupnega niti z neodvisnostjo tožilstva in sodstva, niti z demokracijo, pač pa so dejanje dirigirane demokrature, v kateri so volitve zgolj farsa, saj pod takšnimi pogoji ne odsevajo voljo ljudstva in predstavljajo le zunanjo formo za pokritje rabot t. i. globoke države.
Krščanski forum SDS poziva generalno državno tožilstvo k spoštovanju zakonov in k takojšnjemu prenehanju političnih zlorab tožilske funkcije. Če se bo takšna praksa nadaljevala, bo Krščanski forum SDS zagotovo sodeloval v množičnem državljanskem uporu politični eliti, ki za obrambo svojih položajev ter privilegijev zlorablja družbene podsisteme, še zlasti tiste, ki so namenjeni varstvu zakonitosti in pravne države.

Krščanski forum SDS

Ljubljana, 21. aprila 2017

nazaj na vrh