Še zadnjič akcija Očistimo Slovenijo!

foto: Wikipedia foto: Wikipedia

Društvo Ekologi brez meja pripravlja že tretjo izvedbo okoljevarstvene akcije Očistimo Slovenijo, ki bo potekala 15. 9. 2018 pod geslom ŠE ZADNJIČ!, tokrat v okviru največjega okoljskega projekta v zgodovini človeštva, Očistimo svet 2018 (World Cleanup Day 2018), ki bo na isti dan potekal v 150 državah.

 

V društvu so zapisali: »Ekologi brez meja smo Slovence v skupni čistilni akciji Očistimo Slovenijo združili že leta 2010 in 2012, o uspešnosti našega dela pa priča rekordna udeležba, ki je prekosila vse ostale sodelujoče države. Tokrat želimo še višje. Letos bomo še zadnjič združili vse skupnostne akcije v dobrobit našega okolja, nato pa poskrbimo, da Slovenija ostane čista za vedno. Še zadnjič zato, ker je potrebno vse moči usmeriti v preprečevanje nastajanja odpadkov in posledično tudi smetenja. Čisto Slovenijo za vedno bomo dosegli z dvigom zavedanja o pomenu zmanjševanja, ponovne uporabe in ločenega zbiranja odpadkov. Zato namen letošnje akcije ni le čiščenje, temveč bo še večji poudarek namenjen dvigu ozaveščenosti.

Stremimo k temu, da bodo aktivnosti pred in po 15. septembru imele dolgoročen pozitiven učinek na okolje, družbo in gospodarstvo. Spodbuditi želimo aktivno sodelovanje občanov pri organizaciji aktivnosti v vseh slovenskih občinah. V okviru letošnje akcije bo izveden tudi pregled vseh slovenskih občin s pokritostjo divjih odlagališč in posodobitev registra divjih odlagališč. 15. septembra pa bomo s skupnimi močmi očistili območja razpršenih odpadkov in divja odlagališča in izvajali druge okoljske in družbene aktivnosti.«

 

nazaj na vrh