Vsem demokratičnim strankam, ki se pripravljajo na volitve 2018 Izpostavljeno

  • Napisal  Jože Mlakar
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
foto: Matic Štojs Lomovšek foto: Matic Štojs Lomovšek

Spoštovani! V gibanju Prebudimo Slovenijo opažamo, da se krščansko in demokratično usmerjeni del javnosti umika s področja politične dejavnosti, ki lahko edina izpelje nujno potrebne spremembe v slovenski družbi.

 

Stranke slovenske pomladi očitno izgubljajo podporo in privrženost volivcev, ki vse manj prihajajo na volitve, referendume in politična zborovanja. Prav volitve predsednika države so razkrile popolno nemoč pomladnih strank, ki smo jim po desetletjih vladavine totalitarne komunistične oblasti zaupali demokratizacijo Slovenije. Ob tem pa narašča samovolja vladajočih strank politične levice, kar že resno ogroža slovensko demokracijo in svobodo. Zaradi poraznih rezultatov pomladnih strank na zadnjih državno zborskih volitvah so stranke komunističnega in socialističnega porekla dosegle dvotretjinsko večino v parlamentu, kar jim omogoča tudi tako usodne odločitve, kot je sprememba ustave.

Zato člani gibanja Prebudimo Slovenijo menimo, da bi morale na naslednjih volitvah v Državni zbor vse demokratične stranke in gibanja nastopiti enotno oziroma povezani v Koalicijo za spremembe. Vemo, da je taka odločitev težka, ker so med nekaterimi strankami tudi pomembne razlike v političnih nazorih pa tudi nekaj zamer, ki jih je treba v dobro teh strank in bodoče koalicije preseči. Zaupamo etični in moralni zavezanosti politikov strank, ki nimajo komunističnega pedigreja, ki priznavajo občo veljavnost krščanskih in splošnih evropskih civilizacijskih vrednot, kamor spadajo tudi vrline medsebojnega spoštovanja, povezanosti in ne nazadnje tudi odpuščanja.

S tem pismom se obračamo na vas zato, ker bi bilo za Slovenijo pogubno, če bi nam postkomunistične stranke tudi po naslednjih volitvah vladale in bi morebiti celo obdržale dvotretjinsko večino v Državnem zboru. Odsvetujmo kakršnokoli predvolilno ali povolilno povezovanje s strankami socialistične kontinuitete. Vse dosedanje izkušnje takega povezovanja in sodelovanja so izrazito negativne. V kolikor tako združene demokratične stranke ne bi uspele zmagati, morajo izoblikovati trdno in stabilno opozicijo, ki bo preprečila vsako samovoljno poseganje v ustavo ali v obstoječi demokratični družbeni sistem. Kolikor bo v naši moči, smo člani gibanja Prebudimo Slovenijo pripravljeni sodelovati pri oblikovanju predvolilnih povezav demokratičnih strank in gibanj. Volje in dobrih namenov nam ne manjka.

Prijazno vas pozdravljamo in vam želimo blagoslovljene, velikonočne praznike.

Za Prebudimo Slovenijo Jože Mlakar, predsednik

V Ljubljani, 17. marca 2018

nazaj na vrh