V Velenju podpisali pogodbo za Azilni dom

  • Napisal  Civilna iniciativa Velenje
Velenje Velenje Foto: Mojpe/Wikimedia Commons; CC0 1.0

V Civilni iniciativi smo včeraj prejeli sodbo Upravnega sodišča, s katero je sodišče zavrnilo tožbo Civilne iniciative za razpis naknadnega referenduma proti sklepom o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma v Velenju.

Upravno sodišče žal pri vnovičnem odločanju ni prisluhnilo argumentom Civilne iniciative in z odločitvijo omogočilo začetka postopka za zbiranje podpisov podpore za razpis naknadnega referenduma o vprašanju vzpostavitve izpostave Azilnega doma v Velenju. Obžalujemo, da je Upravno sodišče s svojo odločitvijo občankam in občanom odreklo pravico do referenduma, brez dobre vsebinske utemeljitve o razlogih svoje odločitve.

Upravno sodišče s svojo ozko opredelitvijo, da po njegovi presoji sklepi oziroma zahteve niso splošni ali kakšni drugi akti, ki bi imeli naravo splošnega akta in kot taki ne vzpostavljajo pravic ali obveznosti za občane, ampak kvečjemu posegajo v njihov dejanski interes, hkrati pa tudi ne urejajo splošnih pravil za nedoločen krog ljudi, ni podalo široke vsebinske opredelitve o vprašanju splošnega akta.

Po našem mnenju gre pri omenjenem sklepu glede vzpostavitve izpostave azilnega doma za splošni akt občine in s tem za vprašanje, o katerem se lahko odloča na naknadnem referendumu. Še posebej, ker gre za vprašanje, ki se nanaša na zagotavljanje varnosti občank in občanov ter njihovega premoženja. V bližini predvidene izpostave Azilnega doma v Velenju je namreč lociran objekt strateškega pomena za celotno Republiko Slovenijo. Žal se zanemarja vprašanje, kakšne bodo gospodarske posledice za lokalno okolje, turizem. Dejstvo je, da je varnost krhka dobrina, za katero bi nas moralo najbolj skrbeti in za katero bi morali narediti vse, da bi ostala na visoki ravni. Zato nas odločitev v prvi vrsti župana SD g. Bojana Kontiča in njegove koalicije na seji Sveta Mestne občine Velenje ter Upravnega sodišča, takšna kot je, skrbi.

V Civilni iniciativi bomo preučili še druge možnosti, s pomočjo katerih bi lahko preprečili škodljivo odločitev župana mestne občine Velenje in njemu pripadnih svetnikov glede vzpostavitve izpostave azilnega doma.

Velenje, 21.4.2017

Civilna iniciativa Velenje

nazaj na vrh