Špelka Koritnik: ŠPELCA IN KORETA

  • Napisal  Špelka Koritnik
Špelka Koritnik: ŠPELCA IN KORETA Foto: Matic Štojs

Vlekla je koreto kar dve leti,
vlekla jo po cestah slabih, prašnih,
po strminah in prepadih strašnih,
da poznalo se je vidno teti.

Vlekla teta Špelca je koreto,
pa ne sama, da ne bo pomote,
so pripeli gare ji na drote,
le za osla vanje vpregli teto.

Špelco so ambicije gonile,
pa jo uporabijo za gare,
češ saj škoda ni korete stare,
naj porabi tetka svoje sile.

Naj se z garami kompromitira,
saj so takšne bunke na zalogi,
ki bi v vlekovodje grdi vlogi
vlekle častihlepno mimo tira.

Tetka stokala je včasih vidno,
ni pričakovala takšne teže,
ki do živega v telo zareže,
z njo ravnali strički so perfidno.

Dolgo je koreto Špelca vlekla,
se razgalila pri tem kot cipa,
ki se po telesu v strahu tipa,
ali se je res že čisto slekla.

Za nedolžno namreč je veljala.
za pravično in za objektivno,
mislila, da nje početje skrivno
bo skrivnost za vekomaj ostala.

Ko pririne tja do cilja gare,
bosa Špelca je in čisto gola,
ah, drži dekleta se pač smola
kakor sleherne vlačulje stare.

nazaj na vrh