Nov informativni portal za pravilno izobešanje zastave Republike Slovenije

  • Napisal  Aleksander Hribovšek
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Nov informativni portal za pravilno izobešanje zastave Republike Slovenije Vir: Heraldica Slovenica

Tu je najnovejša informacija o podvigu društva Heraldica Slovenica, katerega člane druži zanimanje za tisti del kulture, v katero sodijo grboslovje, zastavoslovje, rodoslovje, faleristika, pečatoslovje, kakor tudi sorodne vede. Naše poslanstvo je zbiranje, dokumentiranje, raziskovanje, promocija ter predstavitev grbov, zastav, redov in odlikovanj, ki so pomemben del slovenske kulturne dediščine.

Po desetletjih spremljanja uporabe zastave Republike Slovenije ter zelo pogostih vprašanj in dvomov v pravilno rokovanje z njo, smo z lastnim znanjem in sredstvi izdelali in objavili informativno spletno stran, ki je posvečena zastavi Republike Slovenije in spodbuja njeno zgledno državljansko uporabo. Obsega navodila za pravilno rokovanje z najvidnejšim državnim simbolom, ima kompletno pravno podlago in spodbuja redno izobešanje.

Ogledate si jo lahko na naslednjem naslovu:
www.izobesi-zastavo.si

Med drugim bi vas tudi obvestili, da aprila praznujemo 170-letnico slovenske narodne zastave. Dan je spomin na 7. april 1848, ko je slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi 8 v Ljubljani.

Aleksander Hribovšek
predsednik

nazaj na vrh