Mojster Pepe: VAJENČEVA ČRPALKA

  • Napisal  Mojster Pepe
Mojster Pepe: VAJENČEVA ČRPALKA Foto: Matic Štojs

Borči, vajenec naš iz toplarne,
je priznal, kar moral je priznati,
da gorivo morali dodati
za pogon spet stare so tovarne.

Proizvodnja namreč bi zastala,
se direktor nanj je bil razjézil,
to je Borči šefom zdaj natvezil,
topla se novica je prodala.

Nekateri zmeraj so za vroče,
se zato s črpalko črpa novo,
z Borčijevo, kajpada z njegovo,
stroj glasnó ves ljubi dan ropoče.

Črpa zdaj se zopet kot za stavo,
potešen direktor je za silo,
delavcem se milo je storilo,
Borči si obvaroval je glavo.

Borči, spretno ki zadeve skrije,
ki opravlja hkrati več poklicev,
vajenec ki bil je mnogih stricev,
se boji, da kaj se ne razkrije.

Saj če Borči ne uboga pridno,
vajenska zaključi se mu doba,
majhna zgolj direktorjeva zloba
ga ugonobi nadvse perfidno.

Bi novica ven šla neugodna,
kariero bi mu zagrenila,
ne bi več resnica se prikrila,
da črpalka ta je toplovodna.

nazaj na vrh