Ali sta tožilec Šketa in sodnik Žirovnik storila kaznivo dejanje?

  • Napisal  Odbor 2015
Simbolična fotografija Simbolična fotografija Foto: arhiv Demokracije

Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval 19. kršitev človekovih pravic v zadevi Franc Kangler.

Pri postopkih v zadevi Franc Kangler, ki se vodijo na Okrožnem in Višjem sodišču v Mariboru, prihaja do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev ZKP in drugih predpisov. Izpostaviti želimo predvsem kršitve tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije (da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist).

V Odboru 2015 smo pri ponovnem pregledu dokumentacije ugotovili, da obstaja velika verjetnost, da je na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in na Okrožnem sodišču v Mariboru prišlo do storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Strokovno javnost že nekaj časa nenehno opozarjamo in obveščamo o kršitvah človekovih pravic, ki jih zaznamo, z namenom prenehanja nadaljnjega tovrstnega početja. Tudi sedaj pozivamo vse pravne institucije, predvsem pa odgovorne v državi, da v zvezi z našimi ugotovitvami nemudoma in takoj ukrepajo - odredijo izredni nadzor nad delom Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru in tudi Okrožnega sodišča v Mariboru.

V zadevi Franc Kangler in drugi (med njimi tudi Kumer Rajko) je policija v skladu z določbami ZKP dne 23. 7. 2010 podala poročilo tožilstvu v Mariboru o izvedbi ukrepa po 150. členu ZKP. Tožilstvo v Mariboru je 26. 7. 2010 vso zbrano gradivo predalo Okrožnemu sodišču v Mariboru in sicer z vsemi izsledki. Od tega trenutka naprej bi moral biti skrbnik v skladu z določbami ZKP samo Okrožno sodišče v Mariboru, ki bi moral dosledno voditi evidenco o vpogledu v dokumente PP1 / 2009.

Iz priloženega dokumenta Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, z dne 10. 2. 2011 ugotovimo, da je takratni vodja tožilstva Drago Šketa predlagal uničenje vseh izsledkov za Kumer Rajka. Postavi se vprašanje, kako je sploh mogoče, da je tožilstvo imelo navedene izsledke? Na dokumentu opazimo, da je zapisan uradni zaznamek, da so bili navedeni izsledki uničeni. Navedeni dokument je v PP1 / 2009 vpisan pod številko 678, šele za tem je z dokumentom preiskovalni sodnik Janez Žirovnik spis PP1 / 2009 odstopil tožilstvu.

Iz drugega priloženega dokumenta Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, z dne 7. 5. 2011 pa ugotovimo, da je takratni vodja tožilstva Drago Šketa ponovno prosil preiskovalnega sodnika, da za Kumer Rajka uniči vse izsledke, ki so priloženi v dopisu. Kako je mogoče, da je tožilec zavestno ponovno prosil za nekaj, kar bi že moralo biti uničeno dne 10. 2. 2011 ? Kdo na mariborskem državnem tožilstvu je odgovoren za to, da niso bili vsi izsledki zgoraj navedenega datuma, uničeni? Kako to, da Janez Žirovnik, kot preiskovalni sodnik tega ni opazil in na to ni bil pozoren? Ali je prišlo do dogovarjanja in prilagajanja dokumentom med tožilstvom in sodiščem v Mariboru?

Kdo bo sedaj, ko je Drago Šketa  postal generalni državni tožilec Republike Slovenije, odredil izredni nadzor nad navedenim nezakonitim početjem tožilstva v Mariboru pod vodstvom Škete?  Kako je sploh mogoče, da je glede na hujše kršitve v navedeni zadevi Šketa sploh lahko postal generalni državni tožilec Republike Slovenije?

V Odboru 2015 pozivamo ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča, da v skladu s svojimi pristojnostmi, sproži postopek izrednega nadzora ter po potrebi tudi razrešitev omenjenega generalnega državnega tožilca Draga Škete. Prav tako pozivamo pristojni parlamentarni odbor, da navedeno hujšo kršitev, ki ima vse elemente kaznivega dejanja, prioritetno obravnava.

ZA človekove pravice!

http://www.publishwall.si/odbor2015/post/299460/ali-sta-tozilec-sketa-in-sodnik-zirovnik-storila-kaznivo-dejanje-19-krsitev

Odbor 2015

nazaj na vrh