»Črna bovška ovca« Zmago Jelinčič Plemeniti – je bila njegova prisotnost na pikniku zgolj vaba za režimske novinarje?

»Bovška ovca je slovenska avtohtona pasma ovc, ki je namenjena prireji mleka in zgodaj odstavljenih jagnjet. Nastala je v Zgornjesoški dolini in dobila ime po kraju Bovec, kjer jo tudi največ redijo. V dolini Trente ji pravijo tudi »trentarka«. Bovška ovca izvira od prvotne bele ovce, ki je bila nekdaj razširjena v alpskem svetu in naj bi nastala s križanjem ovc za prirejo mleka in ovc za volno. /…/ Živali te pasme so bele, črne ali pisane barve in majhnega okvira.« (vir: drobnica.si)

Preberite več...