Splošni pogoji akcij

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE EDICIJE DEMOKRACIJA IN KUPCE KNJIG PODJETJA NOVA OBZORJA, d. o. o., LINHARTOVA CESTA 13, 1000 LJUBLJANA, V AKCIJI LE VÉDENJE ŠTEJE! ZA FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE

  1. Splošne določbe

Podjetje Nova obzorja, d. o. o., organizira akcijo Le védenje šteje! tednika Demokracija, v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Demokracija na dan 1.7.2019, naročijo tednik Demokracija za vsaj tri mesece in pri tem pridobijo možnost izbire darila, ki je ena knjiga založbe Nova obzorja. Akcija traja od 4.7.2019 do preklica.

  1. Opredelitev pojmov

Demokracija je družbenopolitični tednik. Akcija Le védenje šteje! je akcija podjetja Nova obzorja, d. o. o., v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Demokracija na dan 1.7.2019, naročijo tednik Demokracija za vsaj tri mesece in pri tem pridobijo možnost izbire darila – knjige iz založbe Nova obzorja. Tiskana edicija – revija, ki izhaja enkrat tedensko v tiskani obliki. Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskano edicijo podjetja Nova obzorja, d. o. o., naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, po telefonu, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.demokracija.si in dostopni na sedežu podjetja Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. III. Naročanje Cena enega izvoda tednika Demokracija znaša 3,10 EUR z DDV (5,00%). Cene naročnin so:

MESEČNO PLAČILO      
MESEC IZVODI BREZ POPUSTA S POPUSTOM  
JANUAR 5 15,50 EUR 14,73 EUR  
FEBRUAR 4 12,40 EUR 11,78 EUR  
MAREC 4 12,40 EUR 11,78 EUR  
APRIL 5 15,50 EUR 14,73 EUR  
MAJ 4 12,40 EUR 11,78 EUR  
JUNIJ 4 12,40 EUR 11,78 EUR  
JULIJ 5 15,50 EUR 14,73 EUR  
AVGUST 4 12,40 EUR 11,78 EUR  
SEPTEMBER 4 12,40 EUR 11,78 EUR  
OKTOBER 5 15,50 EUR 14,73 EUR  
NOVEMBER 4 12,40 EUR 11,78 EUR  
DECEMBER 5 15,50 EUR 14,73 EUR  
  53 164,30 EUR 156,11 EUR  
         
    navadno upokojenci S POPUSTOM
4 x letno januar do september 5% 5% 38,29 EUR
  oktober do december 5% 5% 41,23 EUR
2 x letno januar do junij 10% 10% 72,54 EUR
  julij do december 10% 10% 75,33 EUR
1 x letno   15% 15% 139,66 EUR
         
TUJINA poštnina revija izvodi skupaj
članice EU 1,2519 EUR 3,10 EUR 53 230,65 EUR
OSTALO 1,0433 EUR 2,95 EUR 53 211,65 EUR

  *Vse cene, razen tujina/ostalo, vključujejo DDV. Fizične osebe se na tiskano edicijo po pogojih akcije Le védenje šteje! podjetja Nova obzorja, d. o. o., lahko naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani www.demokracija.si, po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., po telefonu na št. 01 24 47 200 ali z naročilnico oz. pismom, poslanim po pošti na naslov Nova obzorja, d. o. o, Demokracija, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. Pravne osebe se na tiskano edicijo podjetja Nova obzorja, d. o. o., po pogojih akcije Le védenje šteje! lahko naročijo pisno po pošti na naslov Nova obzorja, d. o. o, Demokracija, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Naročnik začne prejemati naročeno edicijo še v istem tednu, če oddelek naročnin naročilo prejme od četrtka do ponedeljka do konca dneva. Če oddelek naročnin prejme naročilo od torka dalje, pa bo naročnik prvi izvod naročene edicije prejel v naslednjem tednu. Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004). Naročilo postane pravno zavezujoče, ko naročnik v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov s prvim plačilom računa sklene pogodbo s podjetjem in s tem soglaša s splošnimi pogoji. Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo in kam želi prejeti izbrano darilo, knjigo založbe Nova obzorja. Na tednik Demokracija po pogojih akcije Le védenje šteje! se lahko naročijo tudi naročniki iz tujine, vendar jim bo podjetje Nova obzorja, d. o. o., za poslane izvode zaračunalo poštnino po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Po preteku akcije Le védenje šteje! bo naročnik avtomatsko prejemal tednik Demokracija po takrat veljavnih Splošnih pogojih za naročnike tiskane edicije podjetja Nova obzorja, d. o. o., za fizične in pravne osebe, ki so objavljeni na www.demokracija.si, razen če bo pred pretekom obdobja akcije pisno izrazil željo, da tednika Demokracija ne želi več prejemati. IV. Plačevanje obveznosti Račun za izvode tednika Demokracija plača plačnik s položnico, poslano na naslov plačnika, z elektronskim nakazilom. Račun s položnico pošlje podjetje Nova obzorja, d. o. o., na začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje. Rok plačila je 15 dni po izstavitvi računa. Reklamacije do roka plačila, navedenega na računu sprejema naročniški oddelek podjetja Nova obzorja, d. o. o., po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonsko številko 01 24 47 200. Če plačnik ne poravna obveznosti, prejme opomin s plačilnim rokom 7 dni. Če plačnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu lahko prekine dostava edicije do poravnave dolga in zaračunajo zakonske zamudne obresti. Če je bil plačniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, se mu s prekinitvijo dostave zaradi neporavnanih obveznosti ukine tudi akcijski popust. Po poravnavi dolga se mu lahko dostava edicije znova vzpostavi, vendar po običajnih pogojih in z običajnim popustom. V primeru predčasne odpovedi oziroma neplačevanja računa se naročnik zaveže prejeto darilo, knjigo, plačati po redni ceni. V akciji so zajete knjige:

  1. Zgodbe iz Kavarne Hayek, cena: 14,00 EUR z DDV (5,00%),
  1. Pisma podpore in upora, cena: 25,00 EUR z DDV (5,00%),
  2. Za kulturo življenja, cena: 39,00 EUR z DDV (5,00%).

 

  1. Spremembe pogojev ponudbe

V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.demokracija.si ali v tiskani ediciji podjetja Nova obzorja d.o.o. Vsakokrat veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.demokracija.si. VI. Podatki o naročniku/plačniku Podjetje Nova obzorja, d. o. o., bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da podjetje Nova obzorja, d. o. o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Nova obzorja, d. o. o., in partnerskih podjetij podjetja Nova obzorja, d. o. o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko podjetje Nova obzorja, d. o. o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004). Pogodbe, sklenjene prek spletnega mesta www.demokracija.si, se hranijo pri podjetju Nova obzorja, d. o. o., zaradi izvršitve, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci podjetja Nova obzorja, d. o. o., in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB-1). VII. Dostava Dostava tiskane edicije ob četrtkih na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Če je četrtek praznik je dostava revije pred praznikom. Naročniki naročene tiskane edicije prejemajo po pošti, poštnino pa krije podjetje Nova obzorja, d. o. o. Za dostavo tiskane edicije zunaj Slovenije se zaračunavajo dejanski stroški poštnine po ceniku Pošte Slovenije. Za čas dopusta je preusmeritev tednika Demokracija brezplačna. Reklamacije glede dostave tednika Demokracija sprejema naročniška služba, in sicer na tel. št. 01 24 47 200 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. VIII. Trajanje pogodbe in prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije Pogodba oz. naročnina po pogojih akcije Le védenje šteje! je sklenjena za tri mesece, po preteku teh pa se podaljša za nedoločen čas. Pogodbo oz. naročnino lahko naročnik odjavi pisno na naslov Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Odjave sprejemamo do 15. v mesecu z veljavnostjo na prvi dan v naslednjem mesecu. V primeru predčasne odpovedi se naročnik zaveže, da bo knjigo plačal po redni ceni.

  1. Uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga

Naročnik ima pravico, da v 14 dneh po prejemu prvega izvoda revije sporoči na naslov Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, Ljubljana ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za tako odločitev. Lahko pa svojo odstopno izjavo poda na obrazcu za odstop, ki je objavljen na spletni strani www.demokracija.si. Naročnik vrne revijo na naslov podjetja brez odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če naročnik pošlje sporočilo podjetju, da odstopa od pogodbe pred iztekom 14-dnevnega roka. Če naročnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila z istim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije. Neposredne stroške vračila revije nosi naročnik.

  1. Reklamacije

Pritožbe oz. reklamacije v zvezi z naročilom in dostavo tednika Demokracija lahko sporočite naročniški službi, in sicer na tel. št. 01 24 47 200 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ta pa vam bo najkasneje v 8 dneh odgovorila. Naročnik lahko uveljavlja stvarne napake revije pri podjetju Nova obzorja, d. o. o.    

  1. Končne določbe

Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Nova obzorja, d. o. o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti. Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in podjetjem Nova obzorja, d. o. o. Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.demokracija.si in na sedežu podjetja. Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljata Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 114/2006) in Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 18/93 do 139/2006). Podjetje Nova obzorja, d. o. o., lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in z veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

 

Veljavnost od 1. januar 2020 Potrdil: Jože Biščak, direktor