Leon Merjasec: Ljudje si res želijo sprememb, to se čuti. Želijo si novih idej …

Leon Merjasec Leon Merjasec Foto: osebni arhiv

Pogovarjali smo se s kandidatom za župana Medvod Leonom Merjascem. Leta 1969 rojeni Medvodčan je oče dveh sinov in že dvajset let srečno poročen.

Delovne izkušnje je 22 let pridobival kot mizar, 20 let kot samostojni podjetnik.

Leon Merjasec je pridobil naziv mizarski mojster in na Višji šoli za gozdarstvo in lovstvo v Postojni uspešno končal višješolski študij gozdarstva in lovstva. Je aktiven član Čebelarskega društva Medvode in Čebelarske zveze Slovenije, lovec, član Lovskega društva Šmarna gora in Lovske zveze Slovenije. Že 35 let je aktiven tudi na področju prostovoljnega gasilstva v prostovoljnem Gasilskem društvu Zgornje Pirniče, za kar je pridobil že vrsto priznanj. Simpatizer stranke SDS je od njene ustanovitve, njen aktivni član pa je postal leta 2008, to je v času, ko ta na volitvah ni bila preveč uspešna. Na ta način je želel stranki pomagati k vnovični večinski podpori med volivci. Danes je predsednik Občinskega odbora SDS Medvode, član Foruma za kmetijstvo in podeželje v stranki SDS in član Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Leta 2012 je uspešno končal tudi šolanje pri Akademiji dr. Jožeta Pučnika. Njegove vrednote so poštenost, pravičnost in odgovornost.

 

Kaj vas je spodbudilo h kandidaturi za župana, morda to, da se je »večni« župan Stanislav Žagar že izpel, ali to, da je v kazenskem postopku zaradi dveh zlorab uradnega položaja in je že čas, da se poslovi s te funkcije?
Nič, kar ste našteli, ne pripomore k priljubljenosti zdajšnjega župana, vendar bi bilo najlažje nanj kazati s prstom, godrnjati med ljudmi in ne narediti nič, da bi se stvari obrnile na bolje. Ker imam nekaj idej in bi si želel sprememb v občini Medvode, sem se odločil, da kandiram. Kritike na delo zdajšnjega župana bodo lahko dovolj konstruktivne šele takrat, ko se bom in če se bom sam znašel v vlogi župana. List papirja ima vedno dve plati, in če ga pogledaš le z ene, si lahko krivičen.

 

Kaj človeka žene, da ne odneha? Žagar bi še kar bil župan ...
Menim, da mora biti človek dovolj samokritičen, da sam začuti, kdaj je čas, da se umakne. Sam se, če bi bil tarča tolikšnih kritik, za vnovično kandidaturo gotovo ne bi odločil, a ljudje smo pač različni.

 

Kako je v Medvodah, kako se je razvijala občina v zadnjih letih?
Kot domačin sem zelo ponosen na svoj kraj. Tukaj so se rodili moji predniki in tukaj sem si ustvaril družino. Sotočje rek, bogastvo gozdov in naselja občine varujejo okoliški hribi. Ko zjutraj peljem psa na sprehod, se redkokdaj zgodi, da ne vidim Triglava. A čeprav je bila narava v našem kraju res radodarna, je razvoj občine izrednega pomena. Le z ustreznim razvojem je namreč mogoče doseči dovolj visoke bivanjske razmere. Bistvene elemente, ki so osnova za takšen dosežek, imamo. Medvode imajo namreč ugoden geografski položaj, pestro naravno okolje in kulturo. Le s trajnostnim razvojem, ki upošteva gospodarsko, socialno in okoljsko področje, je mogoče doseči pravi napredek in prav ta, vsaj tako se mi zdi, je v zadnjem času obstal. Vem, da imajo finančna sredstva tukaj zelo veliko vlogo, prepričan pa sem, da je mogoče poiskati področja, kjer bi se dalo kaj privarčevati. Ker sam nisem polovičar, me nedokončani projekti in zgrešene investicije še posebej motijo.

 

Kakšen je vaš program, kaj lahko obljubite občanom in občankam, da boste resnično izpolnili?
Naš program ne vsebuje obljub. Tudi sam v življenju nikoli ničesar ne obljubim, če nisem popolnoma prepričan, da bom obljubo lahko izpolnil. Obljubljati ljudem stvari, za katere mogoče sploh ni sredstev ali pogojev, da bi se uresničile, je neodgovorno. Mislim, da je korektno izraziti le želje, cilje in vizijo. Naš program je jedrnat in sporoča jasno vizijo. Primerjati ga je mogoče z enostavnimi enačbami, s katerimi se pride do jasnih odgovorov, ciljev. Ustvariti je treba ugodne razmere za razvoj podjetništva, še zlasti na področju turizma. Zagon gospodarstva je visok cilj, ki ga je mogoče doseči le s premišljenim strateškim načrtovanjem. Promovirati je treba iskane poklice, privabljati tuje investitorje in urediti ustrezno infrastrukturo. S tekočo infrastrukturo in urejenostjo same občine bodo na eni strani zadovoljni občani, na drugi pa podjetniki. Občina Medvode je bogata z lesom, zato je treba razmisliti o optimalni izrabi lesnih virov. Le z izrabo obnovljivih virov energije je mogoče ustvariti energetsko učinkovito, varčno in okolju prijazno občino. Razmisliti velja o alternativnih sistemih ogrevanja, če se s tem znižajo stroški. Resno je treba pristopiti k pridobivanju sredstev iz evropskih kohezijskih skladov, skrbeti za ohranjanje okolja in čisto naravo ter prispevati k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Prisluhniti je treba kmetom, ki si želijo komasacije, in jim s tem omogočiti optimalnejšo opravljanje kmetijske dejavnosti. Na žalost čista pitna voda še vedno ni dostopna vsem občanom. Z obnovo vaških vodovodov bi občina pridobila boljšo vodovodno omrežje in nadzor nad njim, pretok vode bi se povečal, z zbiralniki za vodo bi se izognili težavam v času suše. Lokalne pridelovalce je treba spodbujati k ekološki pridelavi hrane s kontroliranim poreklom. S spodbujanjem razvoja turizma, kulture in športa bo mogoče ohranjati kulturno dediščino in morda ustvariti pogoje za nova delovna mesta. Ne nazadnje je z dovolj visoko mero socialnega čuta, s korektnim in transparentnim delovanjem občinske uprave mogoče ponuditi vsem enake možnosti.

 

Česa se boste najprej lotili?
Vsekakor se bom najprej lotil dokončanja tistih projektov, ki so v teku. Skupaj s svojimi sodelavci bom preučil, katere zadeve so nujne, zavzemal pa se bom za to, da v ospredje pridejo vsi tisti, ki so bili morda neuslišani. Zame bo pomemben prav vsak občan in ne bo »privilegirancev«. Želje so velike, sredstev pa se bojim, da ni. To bo po mojem mnenju največji problem, s katerim se bom kot župan moral soočiti. Če bo dejansko stanje le dopuščalo, si zelo želim ustreči kmetom in jim omogočiti postopke komasacij. Poskušal bi vplivati na prestavitev medvoškega železniškega tovornega terminala na nasprotno stran proge (na industrijsko cono). S tem bi se železniški tovorni promet približal podjetnikom, dosedanjim uporabnikom bi se znižali stroški logistike, s tem pa bi pridobili nove uporabnike železniških storitev.

 

Ali ste pregledali volilne programe drugih treh kandidatov? So primerljivi, kakšne so razlike?
Seveda sem pogledal programe protikandidatov, ki so bili do sedaj objavljeni. Vsak od njih je po svoje dober, in če bo župan, ki bo izvoljen, upošteval tudi najboljše ideje drugih kandidatov, bodo rezultati njegovega dela še boljši.

 

Predvidevam, da se veliko gibljete med ljudmi. Kakšni so njihovi odzivi?
Ljudje si res želijo sprememb, to se čuti. Želijo si novih idej, svežih obrazov in več transparentnosti. To vidiš, šele ko imaš neposreden stik z njimi. Če si preprost in znaš poslušati, te bodo ljudje sprejeli. Sploh pa sem opazil, da ljudem veliko pomeni to, da sem domačin. Župan je v bistvu v službi ljudi, in če se tega ne zaveda, ne more biti dober župan. Tudi sam se bom trudil, če bom izvoljen, da bom zadeve spremljal s terena, obul škornje in se raje, kot bi se zadrževal v pisarni, odpravil na kraj dogodka.

nazaj na vrh