Zakaj želi vladna koalicija javnosti preprečiti vpogled v delo Državnega zbora?

  • Napisal  Vir: sds.si
Poslanska skupina SDS. Poslanska skupina SDS. Foto: Vir: sds.si

Vodstvo Državnega zbora RS naj zagotovi vsem medijem povsem neoviran in enakopraven zajem slike in zvoka v Državnem zboru. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je na predsednika odbora za kulturo naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali zagotavljanje javnosti in dostopnosti dela Državnega zbora RS.

30. avgusta 2017 so nekateri slovenski mediji (Planet TV, POP TV in NOVA24TV) prejeli dopis Državnega zbora Republike Slovenije, s katerim so bili obveščeni, da je Radiotelevizija Slovenije posodobila celoten sistem kamer in jih nadomestila s kamerami v HD tehnologiji ter prenesla obstoječi režiji iz prostorov državnega zbora v prostore RTV SLO. V dopisu je bilo navedeno, da v Državnem zboru RS ni tehničnih možnosti za distribucijo video signala v HD ločljivosti ter da tako zajem signala, ki ga producira RTV SLO, v Državnem zboru RS ne bo več mogoč. Naslovljeni mediji so primorani do 15. septembra 2017 iz Državnega zbora odstraniti opremo za zajem signala. Prav tako vnos kamer na tripodih ne bo več mogoč v sejne sobe 209 in 212, snemanje pa bo tudi v veliki dvorani na Šubičevi ulici ter veliki in mali dvorani na Tomšičevi ulici možno samo z monopodi.

V poslanski skupini SDS ob tem opozarjamo, da poslovnik Državnega zbora v 5. členu določa, da se način zagotavljanja javnosti dela državnega zbora določa prav s poslovnikom, kar pomeni, da morajo biti vsi drugi predpisi, sklepi, pravilniki, odloki ali dejanja odgovornih oseb sprejeti ali izvedeni le na poslovniški podlagi in da se načela zagotavljanja javnosti ne smejo ožiti, če to ni izrecno določeno s poslovnikom. V 3. odstavku 101. člena Poslovnika Državnega zbora je določeno, da je zagotovljena javnost sej Državnega zbora in delovnih teles, če je predstavnikom medijev omogočeno spremljanje seje neposredno v prostoru, kjer poteka seja, ali če jim je spremljanje seje omogočeno s tehničnimi pripomočki. Hkrati pa je v 1. odstavku 102. člena Poslovnika Državnega zbora določeno, da imajo predstavniki medijev pravico biti navzoči na javnih sejah in o tem obveščati javnost. Pri tem pa iz načela pravne države izhaja, da morajo biti vsi mediji in predstavniki medijev obravnavani enakopravno in nediskriminatorno.

Iz navedenih določb poslovnika torej izhaja, da za medije ni v ničemer omejeno, kakšni so tehnični pripomočki, ki jih uporabljajo mediji oz. si vsak medij lahko sam izbere, kako in na kakšen način bo spremljal seje državnega zbora (z zapisi ali zvočnimi posnetki oziroma slikovnim snemanjem), saj to spada v avtonomijo medijskega poklica ter kako bo o tem obveščal javnost.

Iz dopisa Državnega zbora RS z dne, 30. avgusta 2017, pa je razvidno, da novi način (ne)zagotavljanja video signala iz sej Državnega zbora in njegovih delovnih teles ne pomeni samo očitne kršitve določil Poslovnika Državnega zbora, ampak tudi neenakopravno obravnavo medijev, ki javnost obveščajo preko slikovnih prenosov sej državnega zbora. V poslanski skupini SDS ob tem poudarjamo, da iz zakona o Radioteleviziji Slovenije jasno izhaja, da ima RTV SLO zgolj dolžnost izvajanja javne službe na področju prenosa in predvajanja posnetkov sej Državnega zbora in delovnih teles, nima pa monopola nad snemanjem teh sej in s tem zaračunavanja prenosa sej in posnetkov sej drugim medijem ter postavljanja pogojev, pod katerimi bodo drugi mediji dostopali do posnetkov sej.

Okoliščina, da je RTV SLO postavila nove HD kamere, ne more biti razlog za neizvrševanje poslovniških določil, saj so bile tudi dosedanje kamere postavljene s strani RTV SLO, ki je s tem le izvrševala svojo zakonsko dolžnost po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, drugim medijem pa je bil omogočen neposreden zajem signala iz Državnega zbora. Poslovniška določila glede prenosa slike iz sej v državnem zboru se lahko izvršujejo le na dva načina. Prvi je ta, da se omogoči zajem video signala iz obstoječega snemalnega sistema s tehničnimi pripomočki, s katerimi mediji razpolagajo, drugi pa je ta, da se vsem medijem na enakopraven način omogoči zajem slike in zvoka na enako kvaliteten način in iz enakih snemalnih mest. Slednje pa je z vidika organizacije dela in nemotenega poteka sej Državnega zbora verjetno nemogoče. Prav tako v Poslovniku Državnega zbora za uporabo snemalnih naprav kot tehničnih pripomočkov ni nikakršnih omejitev, ki sicer izhajajo iz dopisa Državnega zbora RS z dne, 30. avgusta 2017 (kamere na stojalih oziroma monopodih namesto na tripodih).

Poslanska skupina SDS glede na vse navedeno predlaga, da poslanke in poslanci po opravljeni seji odbora za kulturo sprejmejo naslednji sklep:

1. Odbor za kulturo poziva vodstvo Državnega zbora RS, da zagotovi vsem medijem povsem neoviran in enakopraven zajem slike in zvoka v državnem zboru in da se jim v skladu s 101. in 102. členom Poslovnika DZ omogoči spremljanje vseh javnih sej in dogodkov ter neomejen zajem slike in zvoka s katerimikoli tehničnimi pripomočki na način, da delo Državnega zbora RS ne bo ovirano.

 

nazaj na vrh