Zakaj se je število zaposlenih na Ministrstvu za javno upravo v času vlade Mira Cerarja povečalo za 94 odstotkov?

  • Napisal  SDS, B.S.
Miro Cerar odgovarja na poslanska vprašanja Miro Cerar odgovarja na poslanska vprašanja Foto: Urban Cerjak

Od leta 2005 do 2008, v času prve vlade Janeza Janše, se je število zaposlenih v državni upravi znižalo za 900 zaposlenih, od 2014 do oktobra 2017, v času vlade Mira Cerarja, pa se je število zaposlitev v javni upravi povečalo za več kot 8000. Prvi dan decembrske seje so predsednik vlade in ministri odgovarjali na poslanka vprašanja. Poslanec SDS dr. Vinko Gorenak je predsednika vlade dr. Mira Cerarja spraševal o razlogih glede povečanja zaposlenih in masi plač v javni upravi. Celotno magnetogram, ki ni avtoriziran, objavljamo v nadaljevanju:

DR. VINKO GORENAK: Hvala lepa. Spoštovani predsednik vlade, jaz sem moje poslansko vprašanje pripravil tudi v PowerPoint obliki, zaradi tega, ker se mi zdi, da so grafi in vse ostale zadeve bolj nazorne, zato vas vabim k ogledu.

Moje poslansko vprašanje se nanaša na število zaposlenih v državni upravi, v javni upravi, seveda tudi s sredstvi za njihove plače ter vplivom na stanje javnih financ. Dovolite mi, da v prvem delu spregovorim o številu zaposlenih v državni in v javni upravi. Da pa bi najprej pometel pred svojim pragom oziroma vam pokazal nekatere številke iz obdobja prve Janševe vlade, vas vabim k ogledu tega »slajda«. Poglejte, obdobje 2004–2008 oziroma 2005–2008 je bilo obdobje tako imenovanih debelih krav, če želite, ali obdobje, ko ni bilo kakšnega pomanjkanja denarja, pa vendar prva Janševa vlada si je zastavila zelo jasen cilj, da bo število zaposlenih kljub takemu finančnemu in gospodarskemu stanju znižala, kar je za tiste čase mogoče izgledalo nenavadno, pa vendarle smo ocenili takrat, da je to potrebno. In če pogledava številke, od leta 2005 do 2008 je bilo število zaposlenih znižano vsaj za 900. Govorimo o ožjem delu državne uprave.

Če pa pogledava stanje nekoliko naprej pa greva v obdobje vaše vlade, bova pa ugotovila naslednje. Namreč od leta 2014 naprej, torej nekaj mesecev, preden ste vi sprejel zadeve, pa do leta 2017, meseca desetega, je stanje zaposlenih v državni upravi, ko pa govorimo o obdobju recesije, razen v letu 2017, pa je relativno jasno. Če te številke tukaj pogledamo, bomo videli, da dobimo okoli 8.000, poudarjam 8.000, to je neverjetna številka, to so vsi podatki, ki so na teh »slajdih« so podatki gospoda Koprivnikarja, ki sicer odkimava, ampak jaz sem naredil »copy-paste«, »copy-paste« imava pa potem z malo v naslednje z vašimi številkami.

Na naslednjem »slajdu« lahko vidimo, seveda, povečanje na Ministrstvu za javno upravo za 94 %, na Ministrstvu za zdravje 31 %, na Ministrstvu za infrastrukturo 22 % in v vladnih službah 22 %, še naslednji »slajd«, tukaj, ta je pa »copy-paste«, saj to je v bistvu dejansko vaš »slajd«, ki zelo jasno pokaže, da v času vaše vlade po dveh metodologijah, po dveh, po urah in po sredstvih, da smo si na jasnem, število zaposlenih močno narašča in sicer po drugi metodologiji kar za 8.285. Zdaj v zvezi s tem vas jaz sprašujem tole, kakšni so razlogi za to?

DR. MIROSLAV CERAR: Hvala lepa. Ja tudi sam sem opazil, da so podatki nekoliko pomešani, ampak v redu, bom odgovoril na vprašanje takole. V javni upravi se je v obdobju 2014 do 2017 dejansko število za0poslenih povečalo skupaj za okoli 6 %, zakaj? Zato, ker imamo zelo povečane dejavnosti na področju zdravstva, socialnega varstva in vzgoje, izobraževanja predvsem. Povečan obseg javnih storitev, zlasti zdravstvenih in socialno varstvenih je povezan s staranjem prebivalstva, zaradi povečane obolevnosti ljudi, hitrega razvoja medicinskih tehnologij, ki terjajo nove specialiste, in tako dalje, dodatnih programov za odpravo čakalnih dob, ki so se nakopičile, več je pomoči za starejše in pomoči na domu in podobno.

Drugič, spoštovanje standardov in normativov je bilo tu upoštevano, kajti število otrok se iz leta v leto povečuje, iz šole zdaj odhajajo generacije, ki so imele po 18.000 učencev, in prihajajo generacije, ki majo po nekaj tisoč, denimo 21.500 učencev, tako da skupaj je letos samo v osnovni šoli ustanovljenih 183 dodatnih oddelkov glede na lansko leto, pač, ker je več otrok, je treba imeti več oddelkov in več zaposlenih, drugače šola se zaustavi.

Potem imamo povečan obseg nalog zaradi razvojnih projektov, ki se financirajo iz Evropske unije, torej EU sredstev in iz prodaje blaga in storitev na trgu, torej to je javni sektor.

Kar zadeva pa državno upravo, se je povečanje števila zaposlenih dogodilo zgolj v posameznih organih, skupno število zaposlenih v državni upravi pa je na dan 1. 11. 2017 glede na to obdobje te vlade manjše za 0,5 %, se pravi mi smo od leta 2014 do 1. 11. 2017 glede na začetek mandata torej v državni upravi zmanjšali zaposlene v celoti za 0,51 % in seveda, v obdobju 2014 do 2017 se je povečala tudi masa sredstev za plače zaposlenih v javnem sektorju, na katero pa vpliva predvsem sproščanje varčevalnih ukrepov po letih hude krize, na primer sprostitev napredovanj v plače razrede in nazive in sprostitev plačne lestvice. Poleg tega se je v letu 2016 povečala masa sredstev za plače za 5,4 %, rast mase za plače beležimo tudi v letu 2017, pri čemer nanjo poleg učinka sproščenih napredovanj iz leta 2016 vpliva tudi odprava anomalij, se pravi vsi ti pozitivni procesi, ki jih zdaj po kriznem obdobju, ko se niso, bi rekel, izvajali sprejemamo.

Predvsem pa na sedanjo rast plačne mase vpliva realizacija tudi zavez, ki so jih že prejšnje vlade sklenile s sindikati javnega sektorja od leta 2009 dalje in so jim v obdobju krize na ta način omogočili javnofinančni prihranek v višini približno 1,5 milijarde evrov, to se zdaj popravlja, seveda. Naj pa povem zelo jasno, da kljub povečanju mase plač v celotnem javnem sektorju, kar je bilo ugotovljeno, ta rast še ostaja v okviru, ki nam zagotavlja zasledovanje cilja konsolidacije javnih financ in odpravo proračunskega primanjkljaja. Ne pozabimo, mi smo v teh letih odpravili proračunski primanjkljaj. Prihodnje leto gremo prvič v presežek, pri čemer upoštevamo tukaj, ko bo odpravljena tudi najvišja dopustna meja odhodkov, kot izhaja iz fiskalnega pravila.

V vladi se torej zavedamo, da mora po eni strani ugodna gospodarska rast učinkovati tudi v sferi večje ekonomske moči prebivalstva. Mi moramo dati nekaj od tega tudi ljudem. Hkrati s tem vplivamo na družbeni razvoj, pozitivno spodbujamo potrošnjo. Na drugi strani pa kot vladajoča politika imamo pred očmi skrb za dolgoročno javnofinančno stabilnost. Na tem bomo vztrajali. Vsi ti procesi so v okviru vzdržnosti, v okviru zamišljenega načrta, ki ohranja, spodbuja gospodarsko rast. Daje kolikor je le moče ljudem, hkrati pa ostajajo dovolj varčni, da spoštujemo fiskalno pravilo in gremo naprej kot dober gospodar pri javnih financah. Hvala lepa.

DR. VINKO GORENAK: Pojdimo na maso plač. Ta prvi »slajd« vam pokaže gibanje mase plač do leta 2016 od leta 1992. Pri čemer opozarjam, da v obdobju od 2004 do 2008 ne gre, poudarjam predsednik vlade, ne gre toliko, v manjšem delu ja, ne pa v celoti, za povečanje plač, zaradi števila zaposlenih, ampak zaradi rasti plač. Realna rast plač 2004–2008 je 25 %, tudi moja in tudi vaša, predsednik vlade v tistem obdobju v povprečju, da smo si na jasnem. Govorim o povprečnih številkah.

Če pogledamo naprej naslednji »slajd«, boste lahko ugotovili kaj. Da se je masa bruto plač v javnem sektorju v obdobju, od kar smo mi prevzeli drugo vlado, učinki so delovali tudi v času Bratuškove, znižala. V času vaše vlade je povečanje za 11,3 % po podatkih gospoda Koprivnikarja, pri čemer se strinjam z vami, da je del tega odstotka na račun vseh teh odprav, anomalij, kar ste govoril itd …

Potrebno pa je povedati eno zadevo, pravzaprav je pomemben podatek, koliko je na račun odprave bom rekel ZUJF-a, problem je tistih 8.000. Pri tistih 8.000 pa na naslednjem »slaidu« lahko vidiva, da od leta 2011 do 2016 predvsem pa, če primerjate obdobje od 2014–2017, boste lahko ugotovili, da je razlika zelo evidentna, o kateri nekoliko kasneje. Na naslednje »slaidu« lahko vidite ožjo državno upravo, ker se je masa plač v vašem mandatu povišala za od 52 na 59 milijonov.

DR. MIROSLAV CERAR: Hvala lepa. Podatke sem predstavil, zato jih ne bom ponavljal. Naj pa povem tisto, kar je zelo bistveno. Državna uprava je imela v času mandata naše vlade do sedaj številne prihranke. Izboljšujemo kakovost dela državne uprave in, seveda, širimo, kolikor je nujno potrebno, to pa moram ponoviti, zaradi zdravstvenih, socialnih vidikov, razvojnih vidikov tisti del javne uprave, ki ga nujno potrebujemo: ali naj otroci ostanejo brez učiteljev raje, ali, najraje bi rekel, starajoče prebivalstvo ostaja brez nege itd… Jasno, da je tukaj potrebno tudi neke nove zaposlitve narediti, ampak naša vlada je ustvarila pogoje, da mi lahko te, jaz bom rekel, vseeno vzdržne pa nujne nove zaposlitve damo ljudem, kar zmanjšuje nezaposlenost, povečuje javno blagostanje.

In če smo odpravili anomalije pri plačah in lahko napredovali, je to pozitivno, če je to seveda v mejah vzdržnosti, to je bistvo. In ostajamo v mejah vzdržnosti javnih financ. Hkrati pa gre vedno bolje in bolje tudi gospodarstvu, spodbujamo gospodarstvo, tudi tam se povečuje zaposlenost. Zadeve gredo po vseh kazalcih na bolje.

Se pravi, treba je imeti neko ravnovesje in pred očmi celo državo. In v javni upravi to imamo pred očmi, ne pretiravamo, zagotavljamo pa nujne storitve in programe ter povečujemo njihovo kakovost in povečujemo prihranke, uvajamo digitalizacijo, kjer je le možno, in s temi modernimi procesi bomo nadaljevali. Če bi zdaj imeli tu čas in bi predstavili svoje grafe, bi videli, da gremo v pravo smer, in na tem bomo tudi vztrajali. Seveda pa si ne smemo privoščiti, da bi zaposlovali tam, kjer to ni potrebno, da bi kakorkoli okrnili ta nujni obseg javnih financ, ki ga moramo spoštovati in biti tu dober gospodar. Hvala lepa.

DR. VINKO GORENAK: Hvala lepa. No, saj, glejte, del odgovorov nisem dobil, mislim, da je to jasno, in že zato moram zahtevati razpravo. Namreč, še vedno ne vem, zakaj 94 % povečanje zaposlenih na Ministrstvu za javno upravo – to vprašanje sem postavil, odgovora ni bilo. Zakaj 31 % povečanje zaposlenih na zdravstvu, zakaj 22 % povečanje števila zaposlenih na infrastrukturi, zakaj 22 % povečanje na vladnih službah. Predstavljam si in imam sam del odgovora, da gre za prenos iz notranjih zadev, za ostale ne vem, kaj ste počeli.

Sicer pa, predsednik vlade, glejte, treba je reči naslednjo zadevo. Jaz se lahko strinjam z vami, da na področju sociale, recimo, domovih za ostarele, strinjam se lahko z vami, da tam ne bomo mogli nižati in da bo tam vsaka vlada morala kaj povečati, to je relativno jasna zgodba, zaradi strukture prebivalstva. Na področju šolstva me v to ne bo nihče več prepričal. Ministrica naj zniža kriterije, ko sva midva hodila v šolo, nas je bilo 35 v razredu, zdaj jih je pa 18 ali 19 ali pa 20; pač, če greste na 22, boste videli, da bo učiteljev kar naenkrat dovolj, recimo, pa ne bo zaradi tega kvaliteta nič slabša. To je ena zadeva.

Druga zadeva pa je masa za plače. Glejte, 274 milijonov je bila masa za plače, mesečna, v javnem sektorju oziroma zdaj je 306 milijonov, to je obdobje vašega mandata. To je 31.000 evrov na mesec ali 374 milijonov na letni ravni. Strinjam se z vami, da je pol tega – tisto, kar ste govorili – lahko povezanega z odpravami razlik, vendar še vedno je 8.000 zaposlenih preveč. 8.000 zaposlenih je preveč. In teh 8.000 zaposlenih odnese polovico od naslednjih podatkov.

Glejte, polovico od naslednjih podatkov – za ta denar lahko naredite 180 vrtcev, od tega polovico na račun 8.000 zaposlenih. Lahko kupite 3.700 stanovanj, za Šalamona, kajne, gospa ministrica, recimo, 3.700 stanovanj, polovico od tega pa tam. Zaradi tega lahko zgradite 9 medicinskih fakultet v Mariboru, za to lahko naredite 48 kilometrov avtocest, seveda po slovenskih cenah, po nemških pa enkrat več. Za to lahko kupite 233 tisoč avtomobilov, postavite jih v kolono med Mariborom in Koprom – stoječa kolona, povprečen avto, da ne bo minister tam kaj računal, 16 tisoč evrov, pa boste videli, da pridete od Maribora do Kopra v stoječi koloni. Poudarjam, polovico tega na račun 8 .000 novih zaposlitev. To je preveč, zato predlagam razpravo.

Vir: sds.si

nazaj na vrh