Dr. Andreja Valič Zver: Svetilniki na poti demokracije!

  • Objavljeno v Fokus

V nedeljo, 10. septembra je v cerkvi v Mozlju potekala spominska slovesnost v spomin na taboriščnice nekdanjega prisilnega taborišča v Ferdrengu (Podlesje) na zaprtem območju Kočevja.  Spominska slovesnost se je začela s sveto mašo, po maši pa je sledila kratka akademija z nagovorom direktorice SCNR dr. Andreje Valič Zver.

Preberite več...

Mojca Kucler Dolinar: Obsodba »v neugotovljenem času, na neugotovljenem kraju, na neugotovljen način« ima še danes mesto v delu slovenskega pravosodja

  • Objavljeno v Fokus

V nedeljo, 13. septembra 2015, so se v nekdanji kočevarski vasi Ferdreng (danes Podlesje) spomnili taboriščnic, ki so morale junija 1949 tja na prisilno delo, povečini zaradi nasprotovanja komunističnemu režimu. Pol leta po tem, ko je že veljala Splošna deklaracija človekovih pravic, ki je prepovedala prisilno delo, je bilo v taborišče, ki je bilo urejeno podobno kot medvojna nacistična taborišče, nameščenih 800 zapornic. Spominske slovesnosti se je udeležila tudi podpredsednica SDS Alenka Jeraj, osrednja govornica pa je bila Mojca Kucler Dolinar, katere govor objavljamo v nadaljevanju.

Preberite več...