Slovenska policija očitno nima nadzora nad migranti, med katerimi so celo ljudožerci!

  • Napisal  Gašper Blažič
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Minuli četrtek je policija aretirala Innocenta Oseghaleja, 29-letna Nigerijca, osumljenega krutega umora 18-letne Pamele Mastropietro. Minuli četrtek je policija aretirala Innocenta Oseghaleja, 29-letna Nigerijca, osumljenega krutega umora 18-letne Pamele Mastropietro.

Pred kratkim smo v Demokraciji že poročali, kako so kanibalski migranti iz Nigerije umorili osemnajstletno Italijanko, ji celo iztrgali srce in ga pojedli. Ne, ni se zgodilo nekje v džungli, pač pa – v naši sosednji državi, v Italiji. Zato se postavljajo vprašanja, ali imamo tudi v Sloveniji tovrstne tempirane bombe. Uvoženi ljudožerci namreč predstavljajo zelo hudo varnostno grožnjo.

V zvezi s tem smo poslali novinarsko vprašanje na Generalno policijsko upravo. Italijanska policija namreč opozarja, da iz Nigerije prihaja v Evropo vse več pripadnikov treh nigerijskih sekt (oz. neke vrste mafije) in sicer Črna sekira, Bratovščina Aye in Eiye. Po podatkih naših virov naj bi se vsaj nekateri od pripadnikov teh sekt prehranjevali tudi kanibalsko, kar naj bi bil tudi povod za umor Italijanke - zaužitje človeških notranjih organov, zlasti srca, naj bi kanibalom dalo vrhunsko moč. Glede na to, da je imela v Sloveniji na dan 31. decembra 2017 dovoljenje za prebivanje v naši državi 75 Nigerijcev, nas je zanimalo, ali je policija omenjene Nigerijce na kakršenkoli način preverjala in pri kom je to preverjala.

Zgolj suhoparen odgovor
Po nekaj dneh smo prejeli odgovor s policije. Tiskovni predstavnik Drago Menegalija nam je pojasnil,, da lahko državljani tretjih držav v Republiko Slovenijo vstopijo z veljavnim vizumom. Če pa nameravajo omenjeni državljani v RS prebivati iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, pa morajo imeti dovoljenje za prebivanje, izdano v Republiki Sloveniji, pridobiti ga morajo že pred vstopom v državo. »Prvo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se lahko izda le kot dovoljenje za začasno prebivanje. Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje državljan tretje države vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, ki jo pošlje v reševanje pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji,« so nam pojasnili s policije.

Poleg osnovnih pogojev naj bi državljani tretjih držav morali imeti veljaven potni list (katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji), ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji, potrdilo o nekaznovanju iz matične države, ki ni starejše od treh mesecev (če ga država izdaja), prevedeno v slovenski jezik in overjeno, pa tudi fotografijo, ki kaže pravo podobo. Pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pa morajo tujci podati tudi dva prstna odtisa za njihov digitalni zajem,morajo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje izpolnjevati tudi druge pogoje, ki pa so odvisni od namena prebivanja v Republiki Sloveniji. Izkazati morajo izpolnjevanje enega od upravičenih razlogov oziroma namenov, zaradi katerega nameravajo prebivati v Republiki Sloveniji in izpolnjevati pogoje, ki jih zakon določa za izdajo posamezne vrste dovoljenja za prebivanje, so nam še pojasnili.

Kot so nam še sporočili z Generalne policijske uprave, državljan tretje države lahko pridobi tudi dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. »Pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje so petletno neprekinjeno zakonito prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ter izpolnjeni pogoji, kot veljajo za pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje. Prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje se vloži pri upravni enoti, na območju katere državljan tretje države prebiva. V času odločanja o prošnji mora prebivati v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje.« Policija praviloma ne sodeluje v postopkih izdaje dovoljenj za tujce, ki jih vodijo upravne enote, ker gre za zakonito bivajoče tujce ali za tujce, ki še niso vstopili v državo.

Lepo 18-letno Pamelo so sredi Evrope Nigerijci brutalno posilili, umorili in razkosali.

Pamela je bila žrtev ljudožercev.

Niso jih preverjali!
V postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje se upravna enota poveže s policijo le v primerih ugotavljanja varnostnih zadržkov, v posameznih primerih pa tudi za razjasnitev prekrškov/kaznivih dejanj, za katere je bil tujec obravnavan v času bivanja v Sloveniji. Do varnostnega preverjanja pride, ko organ, ki odloča o dodelitvi dovoljenja za prebivanje, v upravnem postopku zazna sum o varnostnem zadržku in takrat zaprosi policijo za mnenje. »V policiji nismo bili seznanjeni, da so državljani Nigerije zaprosili za dovoljenja za prebivanje in tako nismo izvajali postopkov preverjanja,« je zapisano v odgovoru na naše vprašanje. »V splošnem smo seznanjeni s problematiko nigerijskih kriminalnih združb, vendar v tej zvezi v zadnjem obdobju nismo pridobili konkretnih podatkov oziroma se s preverjanjem niso potrdili. Seznanjeni smo s problematiko kriminalnih združb v povezavi z nigerijskimi državljani v sosednjih državah, vendar pri nas te problematike ne zaznavamo.«

Kot so še zapisali, tovrstne informacije sicer pridobivajo v okviru sodelovanja v EMPACT (evropska multidisciplinarna platforma za boj proti kriminalu) prioritetah za posamezna delovna področja, kjer določene države članice poročajo o zaznani problematiki.

Sprenevedanje na kvadrat
Torej, če zaokrožimo sicer precej dolg odgovor, lahko rečemo, da preverjanj Nigerijcev ni bilo, čeprav je naša policija na splošno seznanjena z delovanjem kriminalnih združb, v katere so vpleteni migranti, na območju sosednjih držav. Zanimivo je sicer, da smo v naše uredništvo tudi pridobili seznam, s katerega je razvidno, da je na zadnji dan minulega leta v Sloveniji prebivalo 47 Nigerjcev z dovoljenjem za stalno bivanje, medtem ko je bilo tistih z dovoljenjem za začasno bivanje 28. Skupaj je to 75 Nigerjcev. Kar je v primerjavi z dobrimi 124 tisoč tujci, ki bivajo stalno ali začasno v naši državi in niso državljani držav iz EU oz. evropskega gospodarskega prostora, sicer kaplja v morje, vendar pa je že manjša skupina pripadnikov katere od prej naštetih bratovščin lahko hudo nevarna združba.

Je pa iz odgovora policije razvidno tudi sprenevedanje, saj je na prvi pogled videti, kot da slovenska policija vsakega tujca iz t. i. tretjih držav dobro preveri. Vendar smo že ob prvem migrantskem valu videli, da temu sploh ni tako, saj so se mnogi migranti čez schengensko mejo izmuznili brez preverjanja. Obenem pa zadnja razkritja o stanju v Slovenski vojski kažejo, da bi bila slednja, če bi prišlo do spopadov, povsem brez moči. Jasno, saj jo rdeča »elita« ves čas uničuje s sabotažo…

nazaj na vrh