Prihodnji teden v parlamentu: O interpelaciji zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc

  • Napisal  B.S.
Državni zbor Državni zbor Foto: Matic Štojs

Poslanci bodo v sredo na izredni seji razpravljali o interpelaciji zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc. Na isti dan bo potekala tudi seja DS, kjer bo na mizi med drugim gradbena zakonodaja. Državnim svetnikov se sicer letos izteka mandat, že prihodnji teden pa začnejo teči tudi roki za volilna opravila pred volitvami za nov mandat.

Odbor za obrambo o pripravljenosti Slovenske vojske ob implementaciji arbitražnega sporazuma

Na dnevnem redu četrtkove nujne seje odbora za obrambo je pripravljenost slovenske vojske na možne konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma s Hrvaško. Sejo, ki bo sicer zaprta za javnost, je sklical predsednik odbora in poslanec SDS Žan Mahnič, poroča Sta.

Nanjo je med drugim povabil ministrico za obrambo Andrejo Katič, načelnika generalštaba generalmajorja Andreja Ostermana ter predstavnike slovenske obveščevalno-varnostne agencije in obveščevalno varnostne službe ministrstva za obrambo.

Arbitražno sodišče je 29. junija določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in na morju. Slovenija je sporočila, da bo razsodbo implementirala, Hrvaška pa še vedno vztraja, da zanjo ni zavezujoča, saj je izstopila iz postopka arbitraže. Slovenija in Hrvaška sta v skladu z arbitražnim sporazumom dolžni v času šestih mesecev od razsodbe izvesti vse priprave za implementacijo razsodbe.

Slovenski politični vrh je sicer na četrtkovem srečanju potrdil enotnost v stališču, da bo Slovenija arbitražno sodbo o meji s Hrvaško implementirala v roku in da to pričakuje tudi od Hrvaške. Premier Miro Cerar je ob tem napovedal posebno skrb za varstvo slovenskih ribičev.

Člani odbora za izobraževanje o (ne)upoštevanju načela ločenosti države in verskih skupnosti

Na pobudo poslanske skupine Levica bo v četrtek potekala tudi nujna seja odbora DZ za izobraževanje. Kot je ob predstavitvi zahteve za sklic pojasnila poslanka Violeta Tomić, bodo obravnavali kršenje načela ločenosti države in verskih skupnosti v javnih šolah. "Kaplja čez rob" je bil po njenih besedah blagoslov novih šolskih prostorov na Polici pri Grosupljem.

Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič je sicer ta primer prijavila inšpekciji, ki pa je, kot je poudarila za STA, avtonomen organ.

Zasedali bodo tudi državni svetniki

Prihodnji teden se bodo sestali tudi državni svetniki, ki se bodo med drugim opredelili do novele zakona o pacientovih pravicah, novele zakona o socialnem varstvu, zakona o urejanju prostora, gradbenega zakona, zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter novele zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Sprejeli bodo tudi finančni in kadrovski načrt za prihodnji dve leti.

V četrtek bodo začela teči tudi roki za volilna opravila pred volitvami članov državnega sveta. Državnim svetnikom aktualnega sklica se bo namreč decembra iztekel petletni mandat. Volitve v državni svet ne potekajo neposredno, temveč na volilnih zborih volilnih teles, ki jih sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti in interesnih organizacij - elektorji.

Volitve predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 22. novembra, volitve predstavnikov delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev ter negospodarskih dejavnosti pa bodo dan pozneje, 23. novembra.

Časovnica dogajanja v parlamentu:

PONEDELJEK, 11. 9.

13.00 seja kolegija DS, na kateri se bodo pripravljali na redno sejo DS http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/65-seja-kolegija-drzavnega-sveta

TOREK, 12. 9.

12.00 korespondenčna seja odbora DZ za finance in monetarno politiko (do vključno 12. 9. do 12. ure) https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=75B419AE85478AC3C1258191003D5FD3

14.00 skupna seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter odbora DZ za kulturo, na kateri bodo predstavili priprave na svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=53A1D4D89CF9D449C125814500334A88
        deset minut po koncu sledi seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo med drugim obravnavali avtonomijo raziskovalnega dela, transparentno in stabilno financiranje raziskovalnega dela https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=988C7DE52BD39BE9C12581450049153D

SREDA, 13. 9.

8.30 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali predlog stališča Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=657FAF1BC7595E08C12581930030F533

9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali poročilo ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od julija do decembra 2016 in revizijsko poročilo računskega sodišča o financiranju primerne porabe občin https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=9A8294313A488663C1258163001DC27A

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali mednarodno dejavnost DZ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=9304F814C3A07515C125818C00264FB1

10.00 seja mandatno-imunitetne komisije DS, na kateri bodo obravnavali predlog pobude komisije za dopolnitev sklepa o določitvi protokolarnih pravil http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/18-seja-mandatno-imunitetne-komisije

10.30 izredna seja DZ o interpelaciji zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, ki jo je julija zahtevala SDS https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=sej&uid=2D8D21E6E9515846C125819500454F78

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o socialnem varstvu, letno poročilo odbora za finančno stabilnost za leto 2016 ter predlog finančnega in kadrovskega načrta DS za leti 2018 in 2019 http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/54-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

14.00 nadaljevanje seje preiskovalne komisije DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6, na kateri bodo soočili nekdanja direktorja Teš, Uroša Rotnika in Simona Tota https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=B3BCC89ADFE9EF7DC1258138002C58DC

14.00 seja komisije DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo obravnavali nedopustno dolge čakalne vrste v zdravstvu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=4C84F039EE0B1B5EC12581940044E244

ČETRTEK, 14. 9.

8.00 zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v NLB, na kateri se bodo dogovorili o delu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=209CC6169D3DEE06C1258195003056EC

9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=BA3A4C6F78EAAB29C125818D002E34CB
        deset minut po koncu sledi seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali letno poročilo KPK za lani in oceno stanja https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=C97CC9D1B49D4E82C12581320034DB96

9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavali problematiko nejasne finančne konstrukcije projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=DE69366DC5AF082CC125819400308030

14.00 seja preiskovalne komisije DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6, na kateri bodo zaslišali nekdanjega prvega moža HSE Boruta Meha https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=144E91B6C7F41CCDC125815D0039ACB9

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 2016 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=69C557DD5E5B52EBC125818D002D60D5

16.00 zaprta seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali pripravljenost Slovenske vojske na možne konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=973F0FD44F1A57E9C12581910048ABD8

16.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine Levica spregovorili o protizakoniti konfesionalni dejavnosti v javnih šolah https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=A8B64780B2A2CD07C125819300482E00

PETEK, 15. 9.

9.00 skupna seja odbora DZ za zunanjo politiko in odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo predstavili prednostne naloge predsedovanja Estonije Svetu EU v času od 1. 7. do 31. 12. 2017 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=BD289B0480E873C5C125818D0044FCEFhttps://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=75F1C780F712AE0CC125818E0028E90C

11.00 delno zaprta seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014 - 2020 za obdobje od januarja 2014 do junija 2017 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=AF0D1F7FD2019065C125818E003A815C

11.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali problematiko zagotavljanja ustreznih kadrov za potrebe slovenskega gospodarstva https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=3FA8240EEF23B6AFC125818E00342CD7

B.S.

nazaj na vrh