Nova zaslišanja na preiskovalni komisiji glede nakupa in prodaje žilnih opornic

  • Napisal  Vir: sds.si
UKC Ljubljana. UKC Ljubljana. Foto: Matic Štojs Lomovšek

Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, ki jo vodi poslanka SDS Jelka Godec, bo danes nadaljevala z zaslišanji prič. Komisija se je v dosedanjih zaslišanjih osredotočila na nakup in prodajo žilnih opornic v UKC Ljubljana, UKC Maribor in Splošni bolnišnici Celje.

Člani in članice preiskovalne komisije so zaslišali 35 prič in opravili 2 soočenji. V začetku letošnjega oktobra pa so sprejeli vmesno poročilo in dve dodatni poročili, ki zajemajo osnovne splošne ugotovitve preiskovalne komisije in sklepe ter predloge sklepov za sejo Državnega zbora. Pričala bosta nekdanji in sedanji generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije Samo Fakin in Marjan Šušelj.

Skupne ugotovitve doslej so:

- da obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih 2007–2016 oškodovali javna sredstva in delovali negospodarno ter nezakonito,

- da obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor za izvedbo javnih naročil v letih 2007–2014 pripravili in izvedli javna naročila, ki niso sledila temeljnim načelom javnega naročanja ter so delovali nezakonito in večkrat kršili zakon o javnem naročanju,

- da obstaja sum, da naj bi prihajalo med dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji do kartelnih dogovarjanj,

- da obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih 2007–2016 s svojimi dejanji, ki nakazujejo tudi na koruptivna dejanja, omogočali določenim dobaviteljem prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic,

- da obstaja sum, da naj bi določene osebe v slovenskih bolnišnicah od dobaviteljev zahtevale plačilo v zameno za nabavo določenih žilnih opornic ter s tem ravnale nezakonito.

Glede na pregledano gradivo in izpričano s strani zaslišanih prič bo preiskovalna komisija med drugim predlagala, da pristojni organi raziščejo morebitne sume kaznivega dejanja pranja denarja preko nabave in prodaje lastniških deležev v Mark Medical s strani KB 1909 v letih 2006–2015 ter da naj bi se denar, pridobljen iz prodaje žilnih opornic, uporabil za nakup lastniških deležev KB 1909 v podjetju Distriest (lastnik Mladine) in njegovo dokapitalizacijo ter v družbi Mladina in njeno dokapitalizacijo.

Preiskovalna komisija bo podala tudi nekaj naznanitev morebitnih sumov kaznivih dejanj za fizične osebe in za gospodarske družbe, in sicer gre za naznanitev kaznivih dejanj po več členih kazenskega zakonika.

Poročila preiskovalne komisije bo Državni zbor RS predvidoma obravnaval na novembrski seji in pri tem odločal o 11 sklepih. Preiskovalna komisija državnemu zboru tako med drugim predlaga, da vmesno poročilo posreduje Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in Specializiranemu državnemu tožilstvu kot naznanitev sumov storitev kaznivih dejanj na področju prodaja in nakupa žilnih opornic pa tudi na Generalni direktorat za konkurenco pri Evropski komisiji kot naznanitev suma kršitve na področju uveljavljanje pravil konkurence po Pogodbi o delovanju Evropske unije.

Preiskovalna komisija predlaga še, naj se vmesno poročilo preda Finančni upravi kot naznanitev sumov kršitev na področju davčne utaje; Agenciji za varovanje konkurence kot naznanitev sumov kršitev na področju kartelnega dogovarjanja in omejevanja konkurence; Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil kot naznanitev sumov kršitve zakona o javnem naročanju pri nabavi žilnih opornic v javnih zdravstvenih zavodih UKC Ljubljana in UKC Maribor pri nakupu žilnih opornic v letih od 2006–2016; ter Računskemu sodišču kot vlogo za revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja v javnih zdravstvenih zavodih UKC Ljubljana in UKC Maribor pri nakupu žilnih opornic v letih od 2006–2016.

Skupne vmesne ugotovitve preiskovalne komisije in sklepi so dosegljive tukaj.

Danes ob 14. uri pa bo preiskovalna komisija nadaljevala z delom, in sicer bo zaslišala nekdanjega in sedanjega generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije Sama Fakina in Marjana Šušlja.

Fakin je zavod vodil od leta 2007 do sredine leta 2016, nato pa je na njegovo mesto sedel Sušelj. »Preprosto več nisem bil srečen v službi,« je ob odhodu z zavoda dejal Fakin, čeprav lahko sklepamo, da se je za odhod odločil po tem, ko ga največja koalicijska stranka SMC in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc ob vnovični kandidaturi nista več podpirala. A Fakin ni bil dolgo časa brez dela, saj je že septembra istega leta postal predsednik uprave Thermane, rekoč, da so mu to mesto ponudili drugi.

Vabljeni k spremljanju seje v neposrednem prenosu na TV Slovenija 3 od 14. ure dalje!

nazaj na vrh