Na odboru za kmetijstvo danes o nedavni pozebi in vplivu izgradnje tovarne Magna Steyr na okolje

  • Napisal  SDS, B.S.
Poslanci SDS opozarjajo na vplive izgradnje Magne Steyr na kmetijsko, gozdno in okoljsko življenje Poslanci SDS opozarjajo na vplive izgradnje Magne Steyr na kmetijsko, gozdno in okoljsko življenje Foto: Twitter

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj spreminjanje kmetijskih in gozdnih površin ob izgradnji tovarne Magna Steyr uskladi s tamkajšnjimi prebivalci, zaščiti najboljša kmetijska zemljišča oziroma kmetom v zameno za izgubljena zemljišča ponudi druga najboljša kmetijska zemljišča ter prepreči posek Rogoškega gozda.

Člani in članice Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo danes zasedali na dveh sejah. Na prvi, ki se bo pričela ob 14. uri, bodo od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevali informacije o posledicah nedavne pozebe, ki je prizadela slovensko gospodarstvo, in možnih ukrepih, na drugi, ki se bo pričela ob 18. uri, pa bodo na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavali vpliv izgradnje Magne Steyr na okoliško kmetijsko, gozdno in okoljsko življenje.

Letošnja pozeba, ki smo ji bili v Sloveniji priča med 20. in 22. aprilom, je zajela 41.000 hektarjev kmetijskih površin. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici so v prvih ocenah ugotovili, da je po vsej državi prizadetih več kot dve tretjini sadovnjakov, največ jablan in 40 odstotkov vinogradov. Čebelarji opozarjajo, da akacijevega medu, ki predstavlja kar tretjino vsega slovenskega medu, letos ne bodo imeli. Mnogi pridelovalci so bili tako prizadeti že drugo leto zapored, kmetijske površine pa ima zavarovanih zgolj tretjina pridelovalcev. Razlogi tičijo predvsem v visokih zavarovalnih premijah, ki za mnoge pridelovalce predstavljajo previsoke stroške.

Škoda lanske pozebe je ocenjena na 44 milijonov evrov, Državni zbor RS je interventni zakon sprejel po nujnem postopku, pričakovano pa se zatika pri izplačilih državne pomoči kmetov. Do danes namreč še noben kmet omenjene pomoči ni prejel. Mnogi sadjarji zato že pozivajo, da je čas za sistemske rešitve in od države želijo spremembo programa razvoja podeželja. Ta bi po njihovem spodbujal vlaganje v oroševalno–namakalne sisteme. Medtem pa meteorologi opozarjajo, da  možnost ponovitve pozebe zaradi vdora hladnega zraka od severa in posledično nizkih temperatur obstaja vse do konca meseca maja.

Na drugi današnji seji pa bodo člani in članice pristojnega odbora na predlog poslanske skupine SDS razpravljali o izgradnje tovarne Magna Steyr v občini Hoče–Slivnica.

Državni zbor RS je konec lanskega decembra sprejel poseben zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče–Slivnica. V poslanski skupini SDS smo zakon ob obravnavi podprli, saj je bilo večkrat izrecno poudarjeno, da gre za celovit projekt, ki bo prinesel 3.000 novih delovnih mestih. Danes pa na plano prihaja kmetijsko in ekološko problematičen del projekta, ki naj bi prinesel le nekaj 100 zaposlitev. Ob tem je investitor postavil  pogoj, da mora biti do 1. julija 2017 izdano gradbeno dovoljenje.

Vlada Mira Cerarja je 6. marca 2017 na dopisni seji sprejela sklep, s katerim poziva Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, da za realizacijo predkupne pravice upravičencev na njihov predlog proda ali odda v zakup kmetijska zemljišča na območju Rač in Rogoze, ki so v upravljanju sklada. Toda pod pogojem, da ta zemljišča niso obremenjena z zakupom. Vlada kot ustanoviteljica zato poziva mariborski Javni gospodarski zavod Rinka naj sodeluje pri zagotovitvi zemljišč. Toda sklad ima za vsa zemljišča na območju Rač in Rogoze veljavno sklenjene zakupne pogodbe in nima prostih zemljišč, ki so potrebna za realizacijo predkupne pravice na razvojnem območju v Občini Hoče Slivnica. Vlada Mira Cerarja vidi rešitev v zemljiščih Rinke, zato jih poziva, naj se jim odpovejo. Vendar pa se je ob iskanju nadomestnih kmetijskih zemljišč za kmete zapletlo, saj se jih potrebuje več deset hektarjev. Ker pa še vedno ni jasno, ali bodo lahko dobili zemljo v državni lasti oziroma od Sklada kmetijskih zemljišč, ki pa jo ima zdaj v zakupu Perutnina Ptuj, načrtujejo tudi posek gozda, ki meji na občino Miklavž na Dravskem polju. Gre za 66 hektarjev gozda na meji med Rogozo in Miklavžem na Dravskem polju, čemur pa prebivalci, združeni v civilni iniciativi Rešimo Rogoški gozd, nasprotujejo. Okoliški prebivalci ob tem menijo, da bo posek znižal njihov življenjski standard, pri čemer opozarjajo na poslabšanje kakovosti zraka in pitne vode, posek pa bo okolje izpostavil kmetijskim pesticidom in gnojilom, znižal cene okoliških nepremičnin in povečal izpostavljenost vremenskim ujmam.

V zahtevi za sklic nujne seje poslanke in poslanci izpostavljajo tudi zelo zaskrbljujoče poročilo o vplivih na okolje za industrijski obrat Magna Nukleus podjetja Magna Steyr ter tudi na osnutek okoljevarstvenega soglasja, ki ga je za gradnjo Magne Steyr izdala Agencija RS za okolje. V tem dokumentu so namreč natančno  popisane morebitne posledice, ki bi jih sama gradnja kot obratovanje utegnila imeti na okolje.  V sklopu izračuna je bilo med drugim ugotovljeno, da bo v času obratovanja emisija ogljikovega dioksida znašala 114.928 kilogramov na dan, kar je enako energetski porabi povprečne hiše v devetih letih. Vpliv onesnaženega zraka bi tako utegnili čutiti prebivalci in prebivalke v naseljih Bohova, Slivnica, Rogoza, Spodnje in Zgornje Hoče, Pivola, Polana, Čreta, Slivnica, Radizel, Orehova in Hotinja vas. Maribor je sicer že sedaj uvrščen v območje I. stopnje onesnaženosti, kar pomeni, da presega mejne in ciljne vrednosti za delce PM10 in ozon, zlasti v zimskem času.

Po končani razpravi v sprejem predlagamo naslednje sklepe:

1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: Odbor) poziva resorna ministrstva, da spreminjanje kmetijskih in gozdnih površin ob izgradnji Magne Steyr uskladijo z lokalnimi skupnostmi in njihovim prebivalci.

2. Odbor poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v skladu z usmeritvami ministrstva zaščiti najboljša kmetijska zemljišča ob nameravani izgradnji Magne Steyr in prepreči krčenje kmetijskih zemljišč.

3. Odbor poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v sodelovanju z lokalnimi skupnosti in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS kmetom v zameno za izgubljena zemljišča zaradi izgradnje Magne Steyr ponudi najboljša kmetijska zemljišča.

4. Odbor poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da prepreči posek Rogoškega gozda.

Vabljeni k spremljanju obeh sej na TV Slovenija 3.

Vir: sds.si

nazaj na vrh