Krščanski forum SDS: Nedopustne manipulacije z ustavo!

  • Napisal  Krščanski forum SDS
Simbolična fotografija Simbolična fotografija Foto: Matic Štojs

Ustavna komisija je v četrtek, 5. oktobra, sklenila DZ predlagati, naj začne postopek za spremembo ustave glede financiranja zasebnega osnovnega šolstva. Ustavo bi spremenili tako, da bi v njej določili, da se lahko obvezno osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah financira pod pogoji in na način, kot to določa zakon.

V Krščanskem forumu SDS menimo, da gre v tem primeru za pravno-formalno izigravanje odločbe Ustavnega sodišča RS o financiranju zasebnih osnovnih šol, saj je znano, da vladajoča koalicija očitno ne namerava spoštovati te odločbe. Zato se je raje lotila ustavne spremembe, s katero bo legalizirala svoje nespoštovanje odločbe US, kar pa ni nič drugega kot izigravanje vladavine prava. Ali kot je na twitterju zapisala znana slovenska publicistka: »Ko je leva politika v neskladju z ustavo, tem slabše za ustavo.«

Naj ob tem spomnimo, da se takšna zloraba ustave ne dogaja prvič. Že leta 2000 je prišlo do ustavne spremembe v zvezi z volilnim sistemom – da bi se tranzicijska levica ob pomoči nekaterih satelitov izognila spoštovanju odločbe US iz leta 1998 o tem, da je bil dve leti prej na referendumu izglasovan večinski volilni sistem, je sprejela spremembo ustave tako, da je v ustavo v nasprotju z voljo ljudstva »zabetonirala« proporcionalni sistem.

Krščanski forum SDS meni, da pomeni zasebno šolstvo veliko obogatitev slovenskega šolskega sistema in da nikakor ne ogroža javnega šolstva, kot to trdijo v strankah tranzicijske levice. Še več, zasebne šole večinoma izvajajo javno priznane programe, država pa iz proračuna krije le neposredne stroške izvajanja javno priznanih programov, ne pa tudi vseh ostalih režijskih stroškov. To pomeni, da zasebno šolstvo z izvajanjem javno priznanih programov dejansko razbremenjuje državni proračun. Vladajoča večina pa želi s tezo o ogroženosti javnega šolstva doseči ponovno uvedbo povsem zaprtega javnega šolskega sistema, kot smo ga poznali že v času komunističnega režima, s tem pa tudi zaprtje obstoječih zasebnih šol, ki bi morale po ustavni spremembi finančno breme šolanja preložiti na učence oz. njihove starše. Naj ob tem spomnimo, da je delež zasebnih šol v Sloveniji še vedno zelo majhen v primerjavi z javnimi šolami.

Zato v Krščanskem forumu SDS pozivamo vse poslanke in poslance Državnega zbora RS, naj ne glasujejo za ustavne spremembe in ne zlorabljajo ustave za interese politične opcije, ki bi pod vplivom etatizma in skrajnega sekularizma še povečala odhod mladih iz naše države, Slovenijo pa potisnila v družbo neuglednih držav, kot je denimo Severna Koreja. Si res lahko želimo tega?

Krščanski forum SDS

nazaj na vrh