Ekskluzivno: Magistrska naloga ministrice za izobraževanje Klavdije Markež je plagiat!

  • Napisal  V. K.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Klavdija Markež je plagiatorka! Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Klavdija Markež je plagiatorka! Foto: Matic Štojs

Čeprav je 1. april – ni šala. Magistrska naloga Klavdije Markež je plagiat. Prepisala jo je iz diplomskega dela nekdanjega študenta Ekonomske fakultete Ljubljana Jerneja Ladinika, navajala celo iste vire in literaturo kot on, pri tem pa Ladinikove naloge ni navedla niti med literaturo niti viri.

Kljub včerajšnji prepovedi Fakultete za podiplomske državne in evropske študije iz Kranja, bolj znane kot Jambrekove fakultete, da magistrskega dela Klavdije Markež »ne smejo dati iz rok«, smo nalogo v uredništvu vseeno pridobili. Še preden jo bodo na fakulteti »tehnično pregledali«, kakor so nam in eni od krajevnih knjižnic to sporočili včeraj.

Dodajmo, da fakultete nalogo vsebinsko in tehnično pregledajo še pred zagovorom in ne 10 let po njem. Markeževa je namreč »magistrirala« leta 2005.

Po tem, kar smo doslej preverili v nalogi, je jasno, da je magistrska naloga Klavdije Markež plagiat.

Markeževa je prepisovala iz diplomskega dela Jerneja Ladinika, ki je septembra 2002 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, naslov njegove naloge je bil Vključevanje Slovenije v strukturno politiko Evropske unije. Ladinikova naloga je (za razliko od naloge Klavdije Markež) dostopna na spletu (http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/ladinik452.pdf).

Iz podrobnejše analize »magistrske naloge« Klavdije Markež, katere naslov je Vpliv strukturnih skladov Evropske unije na razvitost regije spodnje Podravje, je razvidno, da je Markeževa kot svoje avtorsko delo zaključek v celoti dobesedno prepisala iz dela Jerneja Ladinika. S pikami in vejicami vred.

Ne samo zaključek, tudi v nalogi smo cele strani, ki so v celoti prepisane iz Ladinikovega dela. Fotografije nekaterih strani objavljamo, iz njih je razvidna primerjava med delom Ladinika in Markeževe. Na levi strani je fotografija iz naloge Jerneja Ladinika, na desni pa stran iz naloge Markeževe. Razvidno je, da je Markeževa prepisovala cele strani in poglavja.

Nadalje, praktično v celoti sta iz diplome Ladinika prepisana seznama virov in literature, vključno s stranmi, iz katerih je Ladinik (pravilno) navajal citat. Za nameček, Markeževa med svojimi viri diplomskega dela Jerneja Ladinika sploh ni navedla. Na seznamu virov in literature Ladinikov del predstavlja 95 odstotkov seznama.

Zaradi časovne stiske nam vseh delov »magistrske naloge« Klavdije Markež še ni uspelo preveriti, glede na ugotovljeno, pa so najverjetneje v večjem delu prepis omenjene diplome.

Dodajmo, da je Markeževa »magistrskemu« delu priložila tudi lastnoročno podpisano izjavo, s katero je zagotovila, da je naloga rezultat izključno njenega lastnega raziskovalnega dela in da je poskrbela, da so dela drugih avtorjev, ki jih citira, navedena v skladu s fakultetnimi navodili in v seznamu virov. S podpisom je tudi potrdila, da se, kot je navedeno, zaveda, da je plagiatorstvo, to je predstavljanje tujih del oziroma misli, kot njenih lastnih, kaznivo dejanje. Hkrati je izjavila, da se zaveda, kaj lahko plagiatorstvo predstavlja za predloženo delo in njen status na fakulteti.

Njen mentor je bil prof. dr. Miha Pogačnik, ki smo mu že poslali vprašanja, zakaj tega niso ugotovili še v času, ko se je Markeževa pripravljala na zagovor, tj. leta 2005.

Vprašanje o tem, ali fakulteta ne opravlja vsebinske in tehnične ustreznosti naloge še pred zagovorom, pa smo posredovali tudi kranjski, tj. Jambrekovi fakulteti.

V. K.

Foto: Platnica magistrske naloge Klavdije Markež

Foto: Lastnoročno podpisana Izjava o avtorstvu

Foto: Fotokopija zaključka naloge

Zaključek v nalogi Klavdije Markež je v celoti prepisan iz diplomskega dela Jerneja Ladinika, ki je leta 2002 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na levi strani fotografije je tekst iz naloge Ladinika.

Foto 3x: Fotokopije strani iz naloge Klavdije Markež, ki so dobesedno prepisane iz naloge Jerneja Ladinika. Na desni strani je tekst iz naloge Markeževe, na levi tekst iz naloge Ladinika.

Foto1
Foto2
Foto3

nazaj na vrh